Det er mange myter om norsk innvandring.

Noen tror at tiden med høy innvandring er over, mens andre ser for seg horder av muslimer inn over grensen.

Begge deler er feil.

Den typiske innvandrer er ikke en muslimsk flyktning fra Somalia, men en kristen arbeidsinnvandrer fra Polen og Øst-Europa.

Den ferske statistikken fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det i fjor ble registrert nær 35.000 innvandringer fra EØS-området.

Det er mer enn ti ganger flere enn antallet asylsøkere.

På alle de ti øverste plassene står land der kristendom dominerer.

Den andre store gruppen er arbeidsinnvandrere, der det i fjor kom 8.607 til Norge. Også her er de ti landene øverst på listen dominert av andre religioner enn islam. Aller øverst er land som India (1.800), Vietnam (1.223), Ukraina (774) og USA (505).

Her kan du se hele listen: Innvilgede arbeidstillatelser

Familiegjenforening er den tredje gruppen med høy innvandring. Der foreligger foreløpig bare statistikken fra januar til november, men også der er faktaene annerledes enn mange tror.

Flere av topp-plasseringene tyder på familier som følger etter en arbeidsinnvandrer eller norsk ektefelle.

Aller øverst er India.

Så kommer Filippinene og Thailand (på 4. plass). I disse landene er islam minoritetsreligion.

Her kan du se listen: Innvilgete familietillatelser

Så hvor har det blitt av muslimene?

Jo da, det kommer innvandrere fra islamske land også. Hovedsaklig som flyktninger og på familiegjenforening. Men poenget er at antallet flyktninger og asylsøkere synker og utgjør en stadig mindre del av innvandringen til Norge.

I fjor kom det 2.654 asylsøkere til Norge, og tre av ti var fra Tyrkia.

- Det kan se ut som asylankomstene har stabilisert seg på et betydelig lavere nivå enn årene før 2015. Da kom det mellom 9.000 og 12.000 asylsøkere per år, sier UDI-direktør Frode Forfang.

I fjor ble det behandlet 2.673 asylsøknader om beskyttelse. Av de som ble realitetsbehandlet, fikk 72 prosent opphold.

De fleste flyktningene kommer fra overveiende islamske land som Syria, Eritrea, Iran, Afghanistan og Tyrkia.

Det som derimot ikke er en myte er at innvandringen er stor til Norge, og at vi har en innvandrerbefolkning som nærmer seg en million personer, eller 14,1 prosent av befolkningen.

Ved inngangen til 2018 hadde Norge 916.700 innbyggere som enten er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

Men mange blir nok overrasket over at det er tre ganger flere norsk-polakker enn norsk-pakistanere.