Det blir neppe regjeringskrise

 


En parterapeut ville gitt en borgerlige firerbanden et enkelt råd: Snakk mer sammen. (Foto: Stortinget/Regjeringen).

De borgerlige har glemt lærdommen fra forrige regjering: Løs uenighetene på bakrommet!

I dag starter budsjettforhandlingene, og det er nokså enkelt å spå hvordan de vil forløpe:

  • Alle partiene utenfor regjeringen har interesse av å krisemaksimere.
  • Uenighetene er mer symbolsk enn reelle, og de vil bli enige uten regjeringskrise.

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder flere forslag som Høyre og Fremskrittspartiet har gått til valg på, men som støttepartiene Venstre og Kristelig folkeparti er uenige i.

Samtidig har regjeringspartiene kuttet i kjerneområder som betyr mye for Venstre og KrF - for eksempel uhjelp og miljø.

Dermed er det duket for noen kompromisser som er til å leve med:

Høyre og Frp tåler å bli nedstemt på hjertesaker de ikke har flertall for.

Og Venstre og KrF kommer til å få seire på sine hjertesaker i forhandlingene.

Det mest åpenbare eksempelet er formueskatten.

Rundt halvparten av skattelettene på 8,3 milliarder kroner går med på å heve bunnfradraget til 1,2 millioner kroner (formue under det blir skattefri), samt å senke satsen (som kommer de rikeste mest til gode).

KrF vil skrote hele forslaget, fordi de er uenig i innretningen: -Dette gjøres ikke ved å kutte formuesskatten på arbeidende kapital investert i bedriftene, sl>ik vi ønsker. I stedet foreslår regjeringen generelle lettelser som kommer både næringslivet og velstående privatpersoner og pensjonister til gode. Det har en sikker usosial effekt og en mindresikker effekt med tanke på å stimulere verdiskapingen, heter det i Krfs alternative budsjettforslag.

Les det her: KrFs alternative budsjett

Venstre ønsker å fjerne formueskatten på sikt.

Mitt tips: Det kommer kutt i formueskatten, men de blir noe annerledes enn regjeringen foreslår.

Mest sannsynlig ved at man kutter mest hos de som har minst formue.

Et annet betent tema er å gjøre netthandel toll- og momsfritt opp til 500 kroner. KrF har det programfestet, men har bråsnudd. Venstre går for et kompromiss.

Mitt tips: Den moms- eller tollfrie grensen blir hevet til et sted midt i mellom.

Regjeringen foreslår også å fjerne barnetillegget i uføretrygden.

Ordningen gir uføre 35.000 kroner i skattefritt tillegg per barn, og var en verkebyll også for de rødgrønne.

Hovedproblemet er at ordningen er at det blir ulønnsomt for uføre å arbeide litt, og at 1/4 av pengene går til barnerike innvandrerfamilier.

Les også: Her er sannheten om barnetillegget

Les også Elin Ørjasæter: Første fellesgode som faller som følge av innvandringen

Det er ikke flertall for regjeringens forslag til nedtrapping.

Mitt tips: Uførereformen innføres fra nyttår, så Stortinget må finne et kompromiss. Det er ikke usannsynlig at det kommer en form for storkompromiss, siden uførereformen bør ha tverrpolitisk støtte.

Andre kompromisser er åpenbare: Det blir økt satsing på kollektivtransport, uhjelpen går opp til en prosent av BNP, det blir økt støtte til fattige.

Med andre ord: Statsbudsjettet kommer til å lande omtrent slik det ville gjort om de fire partiene hadde vært mer koordinert på forhånd.

Venstre og KrF har ikke ønsket å være orientert om budsjettarbeidet, for å stå fritt i Stortinget.

Utfallet blir at årets statsbudsjett tærer på det borgerlige samarbeidet.

Media elsker uenighet, støttepartiene har interesse av å fremstå som sinte og fornærmede og Arbeiderpartiet har alt å tjene på å fremstille den borgerlige uenigheten som dyp og intens.

Det store spørsmålet er hvorfor de fire borgerlige partiene ikke har sett seg tjent med å ta oppgjørene på bakrommet, slik de rødgrønne gjorde.

I forrige stortingsperiode strødde Stortinget sand på rødgrønne kompromisser, og Venstre og Kristelig folkeparti talte for døve (eller fraværende) ører.

Slik de fire borgerlige partilederne har styrt det første året, har de gitt rom for Arbeiderpartiet til å fiske i rørt vann i Stortinget.

Eller som en terapeut ville sagt: Dere må snakke mer sammen!

#Statsbudsjettet #Regjeringen #Venstre #KrF #Venstre #Høyre #Frp #Stortinget #Stavrum #Nettpåsak

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.