Om noen få år passerer verden åtte milliarder mennesker, og det blir 80 millioner flere av oss år for år.

Likevel ønsker statsminister Erna Solberg at nordmenn skal få flere barn: - For å opprettholde folketallet, må hver av oss få litt over to barn i gjennomsnitt. I dag er tallet bare 1,6, sa hun i nyttårstalen, og la til: - Norge trenger flere barn!

Logikken er at barn blir fremtidens voksne arbeidsstyrke, og at de skal jobbe og forsørge de eldre og andre som trenger et sosialt sikkerhetsnett.

- Samfunnet vårt går rundt fordi voksne tar omsorg for barna. Og arbeidsføre sørger for de eldre. De neste tiårene får vi problemer med denne modellen. Vi nordmenn får stadig færre barn, sa statsministeren.

So what?

Norge er en del av EØS-området, og har akseptert at 550 millioner europeere kan flytte til Norge for å jobbe. Det står hundrevis av millioner andre migranter klare for å dra til Norge.

Så hvorfor løser vi ikke behovet for arbeidskraft med arbeidsinnvandring?

Svaret er at import av arbeidskraft koster penger ved at innvandrere arbeider mindre enn andre, og at mange barn vokser opp i familier med lav inntekt. - En viktig årsak er at det har kommet mange innvandrere til Norge uten kunnskapen og kompetansen for å klare seg i vårt arbeidsliv, er Erna Solbergs delforklaring.

Det er riktig - spesielt for flyktninger - men det er bare halve sannheten. Et like stort problem er at EØS-innvandrere heller ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme til tross for at polske snekkere og andre østeuropeiske håndverkere jobber.

Dette er nemlig en gruppe med stor grad av familiegjenforening, der ektefelle og barn følger etter - og trenger barnehager, skoleplasser og andre offentlige ytelser.

Det eneste som lønner seg er gjestearbeidere.

At innvandring er ulønnsomt, ble dokumentert av Statistisk sentralbyrå allerede i 2012 i rapporten «Makroøkonomi og offentlige finansier i ulike scenarier for innvandring». Årsaken var blant annet få år i yrkeslivet før mange ble uføre eller fikk andre trygdeytelser.

Senere er det samme bildet gjengitt i en rekke utredninger, nå sist Perspektivmeldingen 2017. Flere eldre skal forsørges av færre i arbeid, og innvandrere arbeider generelt vesentlig mindre enn nordmenn.

I 1970 var det to eldre per 10 arbeidstakere, mens tallet er drøyt fire eldre mot 10 arbeidstakere i 2060.

Så hva gjør vi med dette?

Statsministerens løsning er at nordmenn må få flere barn, og dermed flere til å forsørge oss når vi blir eldre. Det er ikke lett når fruktbarheten blant norske kvinner faller og er den laveste på 50 år.

Til gjengjeld har Norge en netto innvandring på 30-40.000 mennesker hvert eneste år. Vi ligger helt i toppen i innvandring fra Asia og Afrika per innbygger.

Tendensen er at flyktninger blir boende, det samme gjør innvandrere på familiegjenforening, mens folk som kommer hit for å jobbe eller ta utdanning, oftere flytter ut igjen.

Med andre ord: Også innvandring fører til at færre arbeidstakere skal finansiere flere på sosiale stønader.

Trøsten får være at Oljefondet for øyeblikket er på 8.200 milliarder kroner. Men spørsmålet er om fondet er tomt før norske kvinner følger Erna Solbergs oppfordring og føder flere barn.

Hva mener du? Har du tro på at norske kvinner skal føde flere barn?