Gå til sidens hovedinnhold

Enig og tro til regjeringen faller

To EØS-motstandere og en EU-tilhenger: Senterpartiets partileder Liv Signe Navarsete, Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg og SVs Audun Lysbakken.

Partilederne i de tre rødgrønne regjeringspartiene er totalt uenige om Norges forhold til Europa. Men nå skal uenigheten feies under teppet.

Ingen saker har større betydning for samfunnsutviklingen i Norge enn EØS-avtalen.

Men enigheten utad dekker en fundamental uenighet.

Selve grunnlaget for avtalen er EUs fire friheter - nemlig enighet om å la varer, personer, tjenster og kapital skal få flyte fritt over landegrensene.

Dette er samtidig bærebjelkene for den norske tilslutningen - og følgende er dramatiske:

  • Fri flyt av personer betyr at 550 millioner europere fritt kan reise og bosette seg i Norge.
  • Fri flyt av varer betyr at vi må åpne for import av billige landbruksprodukter fra EU.
  • Fri flyt av tjenester og kapital utfordrer postmonopolet og norsk motstand mot vikarbyråer.

- Det er dagens EØS-avtale som er grunnlaget for regjeringen, ikke en reforhandlet avtale som begrenser Norges deltakelse i det indre markedet ved for eksempel å begrense fri bevegelse av arbeidskraft. Vi kan ikke ha fire friheter i Europa og tre i Norge, sa Stoltenberg i går.

For å dra det inn i en betent sak: Fri flyt av personer betyr at det fortsatt vil være fritt frem for tiggere fra Romania på gatene i Oslo.

Fri flyt av personer betyr ikke bare at nordmenn kan flytte og arbeide i Europa - det betyr også at 550 millioner europeere har samme rett til å flytte til Norge og få norske trygdeytelser.

Ved de to forrige valgene har Senterpartiet og SV godtatt å begrave EØS-motstanden i bytte mot regjeringsamarbeid.

Men nå har motstanden bredt seg til store deler av fagbevegelsen, og det ulmer både i Senterpartiet og SV.

Samtidig har regjeringen gjort vedtak som utfordrer samarbeidet - blant annet veto mot postdirektivet (hindrer fri konkurranse om post i Norge) og ikke minst økt toll på ost fra EU (mens Norge drar nytte av milliardeksport av fisk). Særlig ostetollen har skapt irritasjon hos være nærmeste naboland som ser Norges om en grådig og egoistisk gratispassasjer.

Norge er ikke lenger den flinkeste gutten i EU-klassen. Det passer Senterpartiet og SV godt, men er neppe noe Jens Stoltenberg er glad for.

Senterpartiet vil helst reforhandle eller si opp hele EØS-avtalen. Det vil også SVs partileder Audun Lysbakken.

Men nå er begge småpartiene banket på plass, og både Navarsete og Lysbakken sier nå at de ikke vil kreve oppsigelse eller reforhandling av avtalen i den neste stortingsperioden.

Men usikkerheten er allerede skapt: - De rødgrøne partiene har rotet det til for seg igjen, skriver kommentator Arne Stand i Dagsavisen under tittelen Regjeringen inn i EØS-tåka.

Og under overflaten ulmer det, og det er sterke krefter i flere fagforbund i LO som ønsker å reforhandle vesentlige deler av EØS-avtalen.

Senterungdommen lar seg ikke banke på plass: - Ja, vi vil ha folkeavstemning og vil jobbe for å få moderpartiet inn på samme linje på landsmøtet, sier Senterungdommens leder Sandra Borch til Klassekampen.

Les saken: Hun vil ha folkeavstemming om EØS

Ferske meningsmålinger viser at nesten 4 av 10 nordmenn er mot EØS-avtalen, og de fikk vind på mølla da den britiske statsmininsteren David Cameron nylig gikk inn for reforhandling og folkeavstemning av Storbritiannias EU-medlemskap i 2017.

Også på høyresiden er det økende motstand. I helgen vedtok Østfold Frp å be Fremskrittspartiets programkomité om å revurdere Norges forhold til EØS og Schengen.

Det er godt mulig at de rødgrønne makter å feie EØS-motstanden under teppet frem mot stortingsvalget i september.

Men enigheten utad dekker en fundamental uenighet: - Vi har vært EØS-motstandere siden 1992, sa Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Moen på NRKs Politisk kvarter, men han presiserte at Senterpartiet ikke vil stille krav om å reforhandle avtalen i neste stortingsperiode.

EØS-synspunktet kan enkelt summeres opp: Enig og tro til regjeringen faller.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem