*Nettavisen* Nyheter.

Er innvandrere lønnsomme?

Frp-leder Siv Jensen vil ha et innvandringsregnskap.

Fremskrittspartiet vil vite om innvandrerne er lønnsomme. Svaret er nei.

Norge har over 500.000 innvandrere, og Frp-leder Siv Jensen vil ha et nytt innvandringsregnskap for å se om innvandringen er lønnsom.

Selv om svaret er nei, så er det ikke sikkert at Siv Jensen vil høre hele svaret.

Det svaret Siv Jensen kanskje ikke vil høre når det gjelder innvandrerne er at de blir mer ulønnsomme desto norskere de blir.

Det enkle svaret er nemlig at vi er ulønnsomme alle mann.

På kort sikt bruker vi 125 milliarder oljekroner i året for å «gå rundt».

På lang sikt er oljeformuen på 4.000 milliarder kroner sikkerheten for at vi får pensjonene staten har lovet oss.

Sånn sett betyr en ny innvandrer enda en å dele oljeformuen på.

Men det svaret Siv Jensen kanskje ikke vil høre når det gjelder innvandrerne er at de blir mer ulønnsomme desto norskere de blir.

Den økonomisk «perfekte» innvandrer kommer hit i arbeidsfør alder, har med seg en god utdannelse, og forlater landet når han er ferdig å jobbe.

Les også: Norge trenger partysvensker

Svært mange arbeidsinnvandrere er slik. De kommer hit for å arbeide og tjene penger - ikke for å bli norske.

Faksimile: Dagsavisen.

Men det er også en stor gruppe som først kommer hit for å jobbe - typisk en polsk håndverker - og som får familiegjenforening med kone og barn etter noen år, og etablerer seg her i landet.

De blir forbløffende fort norske. Allerede 3. generasjon innvandrere er så godt som gjennomsnittlige når det gjelder skolegang og yrkesaktivitet.

Det betyr at de trenger offentlige ytelser, som alle oss andre.

Økonomisk blir de ulønnsomme, som resten av oss: Jo norskere familiene blir, desto verre.

Barna (3. generasjon) trenger barnehager og skoler, mens 1. generasjons innvandrere etterhvert blir pensjonister og pleietrengende. I likhet med resten av befolkningen blir den yrkesaktive andelen (2. generasjon) for få til å bære byrden uten oljepenger.

Unntaket er de rundt 120.000 gjestearbeiderne som er i Norge på korttidsopphold.

Tall fra Skatteetaten viser at gjestearbeiderne la igjen 4,8 milliarder kroner i skatter i 2010.

- Det er liten tvil om at gjestearbeiderne er en gevinst for norske offentlige finanser. Gjestearbeiderne drar hjem før de blir uføre eller bruker helse og eldreomsorg, mener forskningsleder Erling Holmøy ved Statistisk sentralbyrå.

Sett med globale øyne er Norge en eksklusiv klubb hvor medlemmene nyter enorme privilegier.

Folk som vil arbeide i Norge opplever at klubben ikke etterspør flere medlemmer (permanente innbyggere), men større betjening (gjestearbeid).

Unntaket er det 500 millionene som er medlem i en annen klubb (EU), og som dermed automatisk får medlemskap i Norge.

Jeg er blant dem som mener at tall og kunnskap er bra, også de gangene statistikken ikke viser nøyaktig det vi skulle ønsket.

Derfor har jeg ingen problemer med et innvandringsregnskap.

Det er et syn som deles av redaktør Majoran Vivekananthan i avisen Utrop. Han kom til Norge som 12-åring og arbeider og betaler skatt. Sånn sett en nokså typisk «lønnsom» innvandrer.

Utrop-redaktøren viser til at innvandrerbefolkningen i snitt har 6 prosent ledighet - mot 3 prosent hos etniske nordmenn. De aller fleste er i arbeid, er Vivekananthans poeng.

- Fordi så mange av innvandrerne i Norge tross alt er i jobb og betaler skatt på lik linje med etniske nordmenn, vil et innvandringsregnskap derfor gå i overskudd, sier redaktøren til Dagsavisen.

Jeg mener at det er litt rett og litt feil.

Rett fordi forskjellen er mindre enn mange innbiller seg, men feil fordi vi alle blir ulønnsomme etterhvert - også innvandrerne.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.