Norske banker er gjennomregulerte, og kan knapt anbefale deg å kjøpe aksjefond uten å komme i en form for ansvar.

Likevel gjenstår det et enormt gjeldsfelle-hull som kan føre deg inn i økonomisk ruin hvis du er uheldig.

- Er BankID'en din misbrukt i lånesvindel? Uflaks! Reglene beskytter deg ikke, oppsummerer førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les saken om svindel med BankID: Svindlet? Flaks kan være forskjellen mellom hjelp og økonomisk ruin

Nettavisen har skrevet flere saker om tilfeller der ektemannen stjal konas BankID og tok opp lån, uten at ektefellen visste om det. Til tross for at hun ikke visste noen ting om lånene, ble hun likevel dømt til å betale tilbake gjelden da mannen tok sitt eget liv.

Rettens fortokling av dagens lovverk er at man plikter å passe på BankID og passord overfor ektefellen.

Samtidig sier lovverket at en ektefelle ikke kan stifte gjeld for hverandre uten motpartens samtykke. Det fremgår av Ekteskapslovens paragraf 40: «En ektefelle kan ikke stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen hvis det ikke er særskilt hjemmel for det».

I tilfeller med stjålet BankID bidrar altså banken - mer eller mindre bevisst - til en ulovlig handling. Følgelig burde det være klare regler som forplikter banken til å forsikre seg om at begge ektefellene er klar over at gjelden blir tatt opp.

Samtidig er den ferske dommen en vekker. Med BankID kan man i dag utføre en rekke gjøremål hos banken og hos offentlige myndigheter gjennom Altinn. Å miste BankID - enten den er på kodebrikke eller på mobiltelefonen - er altså potensielt mye farligere enn å glemme igjen lommeboken med kredittkort et sted.

Bankene bør umiddelbart tette dette gjeldsfelle-hullet frivillig. Hvis ikke er det trolig kun et tidsspørsmål før Finanstilsynet og Stortinget lager en ny regulering for finanssektoren.

Hva mener du? Er det rimelig at du står personlig ansvarlig hvis ektefellen misbruker BankID'en din?