Rødts partileder Bjørnar Moxnes forsøker å gjøre søppelskandalen i Oslo til et eksempel på private som skor seg på det offentlige. I virkeligheten er det helt motsatt i denne saken. (Foto: Andre Løyning).

Venstresiden forsøker å gjøre søppelskandalen i Oslo til en lærepenge om privat næringsliv. Det er en total avsporing.

Søppeltrøbbelet i Oslo kan fortsette inn i valgkampen fordi SV og Rødt ønsker å presse Arbeiderpartiet til å si nei til enkelte private tilbydere i offentlig virksomhet. Det er særlig helse og velferdstjenester de er opptatt av, men også søppeltømming.

Men det venstresiden glemmer er at konkursen til Veireno er en sak uten vinnere.

Les Nettavisen mener: Søppeltrøbbelet i Oslo har bare tapere, ingen vinnereDe største taperne er innbyggerne i Oslo kommune. Først fikk de ikke tømt søppelet, så får de en ekstraregning som fort kan bli på 150-200 millioner kroner i resten av kontraktsperioden Veireno skulle gjennomført.

I et byrådsnotat anslår Oslo kommune de årlige ekstrautgiftene til 40 millioner kroner. Etter planen skulle Veireno tømt søppel i fem år, med mulighet for tre års forlengelse. Merkostnadene i forhold til anbudet kan altså totalt bli på nærmere 320 millioner kroner på disse åtte årene.

Les notatet: Virksomhetsoverdragelse

Det er mye å lære av denne saken:

  • Veireno er konkurs, og har tapt hele sin egenkapital på rundt 10 millioner kroner på å levere et for lavt anbud.
  • Oslo kommune har lært at de i denne saken har hatt for dårlig kompetanse til å vurdere ulike anbud.
  • Og innbyggerne lærer at Oslo kommune er vesentlig dyrere enn alle de tre anbudene som ble levert inn.

Samtidig er det en myte som kan avlives med en gang: Søppelskandalen er ikke et eksempel på noen som har skodd seg på det offentlige for å skaffe seg privat profitt, slik partiet Rødt forsøker å innbille folk.

Snarere er det tvert imot. Veireno gikk konkurs fordi selskapet leverte et for billig anbud og tok seg for dårlig betalt for tjenesten.

I denne saken er det kapitalisten som har sponset det offentlige - ikke motsatt.

Tidligere har det rødgrønne byrådet bestemt seg for at kommunen er bedre enn privateselskaper til å drive sykehjem og barnehager. Dette kommer til tross for brukerundersøkelser som viser at foreldre med barn i private barnehager er konsekvent mer fornøyde enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Men det betyr ikke at kommunen kan abdisere og overlate all styring til private aktører. Kommunen må påse at de private har kompetanse og yter gode nok tjenester. Og man bør bruke konkurranse og anbud for å sikre riktige priser.

Det er her Oslo sviktet i søppelskandalen. Kommunen valgte en aktør som ikke hadde finansiell styrke til å overleve problemene, og som hadde levert et anbud som viste seg urealistisk lavt. At Renovasjonsetaten godtok anbudet sier noe om den kommunale kompetansen til å vurdere anbudene.

Det er heller ikke noe i veien for at kommunen stiller krav om ordnede lønnsforhold. Det er ingen ting som tyder på at privat næringsliv generelt er noe dårligere enn offentlig virksomhet på det feltet.

Da Veireno fikk jobben, kom det frem at selskapet var 80 millioner kroner billigere enn nærmeste konkurrent, og 130 millioner kroner billigere enn den nest nærmeste konkurrenten.

Les mer på FriFagbevegelse: Trenger 130 sjåfører

Når Veireno måtte kaste kortene, overtar Oslo kommune - og det med klart høyere pris enn alle de tre tilbyderne.

  • Veireno: 420 millioner kroner for fem år
  • Norsk Gjenvinning: 500 millioner kroner
  • RenoNorden: 550 millioner kroner
  • Oslo kommune: 620 millioner kroner

Tallene er omtrentlige, men illustrerer et viktig poeng: Det er på ingen måte sikkert at kommunen gjør jobben billigere og/eller bedre enn private aktører. Tvert imot kan det godt tenkes at private kan gjøre en like god jobb billigere for kommunen, og samtidig tjene penger på det.

Det fremgår av byrådsnotatet at kommunen vil sette opp lønningene og utføre søppeltømmingen dyrere enn Veireno. (Kilde. Byrådsnotat om virksomhetsoverdragelsen).

Oslo kommune overtok bare dager før Veireno gikk konkurs, og hadde i praksis ikke noe annet valg enn å overta de ansatte og utstyret.

Men prisøkningen skyldes ikke bare at anbudet var ugjennomførlig - den skyldes også at de ansatte får høyere lønn, og blir del av kommunens ytelsespensjonsordning.

For kommunens innbyggere betyr det at søppeltømmingen blir dyrere. Om den blir bedre, gjenstår å se.

Det er greit at venstresiden bruker Veireno-saken for å presse frem bedre lønninger og flere kommuneansatte, men det er falskt å fremstille det som om innbyggerne tjener på at alt er kommunalt.

Venstresiden har en vrangforestilling om at private tilbyder som tjener penger "tar" millioner som ellers kunne vært brukt til bedre formål.

I søppelsaken er det motsatt.

Når Oslo kommune gjør jobben selv, blir prisen for innbyggerne langt dyrere enn alle de private tilbyderne.

Hva mener du? Bør kommunen gjøre det meste av oppgavene selv, eller det fornuftig å sette ut oppdrag på anbud til private?