*Nettavisen* Nyheter.

Flytt permisjon fra mor til far

Både den avgåtte barneminister Audun Lysbakken og den sannsynlige etterfølgeren, Inga Marte Thorkildsen, har fått barn det siste året. Foto: Scanpix.

Her er en utfordring til Inga Marte Thorkildsen, hvis hun overtar som barneminister: Ta permisjon fra mor og gi den til far.

Norge har en av verdens gunstigste foreldrepermisjoner, med inntil 57 ukers lønnet permisjon.

Det er bra. Norge trenger flere barn, og en god permisjonsordning er et godt incitament.

De blå fylkene har høy fruktbarhet. Kilde: SSB.

Nå trenger vi ikke flere permisjonsuker, men å fordele ukene jevnere mellom kjønnene.

Statistikken er entydig: Jo mer permisjon som øremerkes far, desto mer permisjon tar han.

Derfor er også løsningen nærliggende: Mindre til mor, mer til far.

Norge gunstige ordning er et spleiselag. Statens bidrag er full lønn opp til 6G eller 475.000 kroner.

Siden mange tjener mer enn det, og betaler arbeidsgivere flest det som gjenstår til full lønn.

Svært få land har så gode ordninger, men likevel utsetter mange kvinner å få barn.

De tar høyere utdanning og starter på sin karriere.

I dag er kvinnene i snitt 30,3 år gamle når de føder første gang, mot 26 år på begynnelsen av 70-tallet.

For samfunnet er fødsler et gode. Beregninger har vist at samfunnet trenger mer enn to fødsler per kvinne for å reprodusere seg.

Faller fruktbarheten under, synker folkemengden. Da må vi ha innvandring for å opprettholde folketallet.

Slik er det allerede i Norge. Kartet viser at det sentrale østlandsområdet og Nord-Norge har lave fødselstall.

Det samlede fruktbarhetstallet for kvinner har sunket fra 2,942 barn i snitt i 1961, til 1,946 i 2010.

Norske kvinner føder altså 1/3 færre barn enn de gjorde for 50 år siden.

Her er en god samleside: Stabile fødselstall

Når Norge om få dager passerer fem millioner innbyggere, så skyldes det hovedsaklig stor innvandring - flesteparten fra EØS-området.

Siste år økte folkemengden med 64.700 innbyggere. Av dette var 45.700 netto innvandring fra utlandet.

Jo rikere land, desto mindre fødselskull. Kilde: Wikipedia.

Vanligvis er sammenhengen: Jo fattigere landet er, desto flere barn får kvinnene - blant annet på grunn av barnedødelighet.

Norge er et av meget få land som både er rikt og som har relativt høye fødselstall.

I EU-landene føder kvinnene i snitt 1,5 barn og enkelt land ligger helt nede mot 1,2 barn per kvinne.

Skal vi friste enda flere kvinner til å føde, så trengs ikke mer penger og permisjon - men at far tar enda mer av den felles oppgaven.

Utviklingen går riktig vei, men det er langt igjen: - Selv om mødrene tar hoveddelen av permisjonen, har fedrene i stor grad justert sitt uttak etter fedrekvotens lengde, konkuderer Statistisk Sentralbyrå i en fersk analyse.

Les den her: Likere deling av foreldrepermisjon

Da fedrekvoten på fire uker ble innført i 1993, ble den totale permisjonslengden utvidet til 52 uker med 80 prosent lønn.

Siden er fedrekvoten utvidet fire ganger til 12 uker, mens den totale permisjonstiden er økt fra 52 uker til 57 uker.

Løsningen har vært en klassisk Ole Brum: Ja takk, begge deler.

For å «smøre» ørermerkingen til far, har den skjedd uten tilsvarende reduksjon i mors permisjonstid.

Konsekvensen er lengre permisjoner og høyere kostnader enn nødvendig. Nå ser vi at mødrene tar mindre permisjon enn før.

Derfor er utfordringen til Inga Marte Thorkildsen å vise at SV ikke bare er et parti som kan bruke penger, men som også kan omfordele.

Målet bør være en tredeling av permisjonstiden: 1/3 øremerkes til far, 1/3 øremerkes til mor og foreldrene kan fordele den siste 1/3 etter eget valg.

Hvis vi sikrer at fedrene tar 1/3 av permisjonen, fordeles byrden likere mellom kvinne- og mannsarbeidsplasser.

Samtidig blir det mer fristende for norske kvinner å få barn.

Det tjener vi alle på.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.