Bare noen dager etter at det ble kjent at 35.000 sauer skal slaktes for å bli revefôr, kommer nyheten om at vi går mot et overskudd på 5.400 tonn svinekjøtt.

Over 75.000 slaktede griser henger på lager, går det frem av en reportasje i Nationen.

- Situasjonen er veldig dramatisk, sier styreleder Geir Heggheim i Norsvin til avisen. - Nå ser det ut som om salget flater ut. Samtidig har vi veldig høy produktivetsvekst.

Kort fortalt aler bøndene opp griser som aldri før, og det står ikke i stil med forbruket av svinekjøtt. I praksis får bøndene statsstøtte for å produsere mer sauekjøtt og svinekjøtt enn vi trenger.

I andre bransjer ville løsningen vært priskutt, men det ønsker ikke bondeorganisasjonene. Tvert imot vil de at staten skal komme med løsningen på problemet de selv har skapt med sin overproduksjon.

Nortura, som er eid av bøndene, kan utsette noe av grisekrisen ved å lage slakt på fryselager. De siste tallene viser en eksplosiv vekst i svinekjøtt, men også store lagre av slaktede sauer. Disse kommer i tillegg til sauene som nå slaktes for å bli revefôr.

Det store spørsmålet er hva man skal gjøre med grisekjøttet, som altså er produsert med statsstøtte.

Nortura har følgende alternativer: - Avsetning på det som er lagt på lager må finnes gjennom enten fremtidig salg i det norske markedet, eller for gris salg til utlandet gjennom reguleringseksport . Eksport (gris) blir valgt når det ikke finnes tilstrekkelig avsetning i det norske markedet innen rimelig tid.

For å sette griseriet i klarekst: Vi bruker altså milliarder av kroner fra staten for å produsere grisekjøtt, og når vi produserer for mye, så selger vi det overskytende på verdensmarkedet med tap. Det er marginalt bedre enn å bruke det til revefôr.

Og det er lite som tyder på at det blir bedre. De første prognosene for 2019 viser at svineriet fortsetter. Bøndene fortsetter å produsere alt for mye gris (rundt 5.400 tonn mer enn markedet trenger), og de gjør ikke noe for å få ned overskuddet på sau.

-Svinenæringen står nå oppe i en svært krevende markedssituasjon, sier Oe Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser at det i tillegg til overskuddet på over 5 000 tonn neste år allerede ligger over 6 000 tonn svinekjøtt på reguleringslager. Han minner samtidig om den åpenbare utfordringen knyttet til den sterke effektivitetsutvikling kombinert med at markedet stagnerer, eller er fallende. Og i tillegg blir eksportmuligheten borte fra 2021, heter det i prognosen fra Nortura.

Du kan lese den her: - Produksjonen av gris må ned

Nå må landbruksministeren på banen og tydelig si fra om at det må bli slutt på overproduksjonen. Vi kan ikke fortsette å bruke statens penger på å finansiere en voldsom kjøttproduksjon vi ikke trenger. Det er noe svineri.

Hva mener du? Bør bøndene ta tapet for overproduksjonen selv, eller bør de reddes av statlige subsidier?