Forby nikab i skolen

Østfold fylkeskommune tar ansvar der kunnskapsminister Kristin Halvorsen og regjeringen er unnvikende. I Østfold blir det forbudt å bruke nikab i videregående skole. Foto: Flickr/Creative commons.

Østfold vil forby nikab og andre hodeplagg som skjuler ansiktet helt eller delvis. Det skulle bare mangle.

Bare en av fire nordmenn mener at integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer, viser en helt ny undersøkelse fra Integreringsdirektoratet.

- Det er utbredt skepsis til hvordan integreringen av innvandrere i Norge fungerer, er en av konklusjonene i Integreringsbarometeret 2012.

Samtidig kommer nyheten fra Østfold fylkeskommune om at Opplæringskomiteen vil forby nikab og andre hodeplagg som skjuler ansiktet i videregående skole.

Politikerne i Østfold - inkludert Arbeiderpartiet - tør ta stilling i en betent sak der regjeringen og Arbeiderpartiet ikke har tonet klart flagg.

Her er en beskrivelse: Nikab

Det burde være opplagt at norsk skole ikke tillater nikab i klasserommet.

Integrering må gå begge veier, men det betyr ikke at norske institusjoner må akseptere middelalderske skikker om å dekke til kvinnene.

Nikab er et plagg som hindrer utfoldelse og samhandling, og det er spesielt alvorlig i skolen, som er vår fremste arena for integrasjon.

For meg er det hensynet viktigere enn den individuelle friheten til å kle seg som man vil.

Folk flest er ganske fornuftige. De ser at innvandrere blir diskriminert, og fordeler ansvaret for dårlig integrering på nordmenn, myndigheter og innvandrerne selv.

Nordmenn er altså selvkritiske, men fritar ikke innvandrerne for ansvar: Rundt 80 prosent mener at innvandrerne selv har ansvar for dårlig integrering.

Her kan du lese hele dokumentet: Integreringsbarometeret 2012

På spørsmål om hva som er viktig for å være godt integrert, er svarene:

  • Å ha gode norskkunnskaper (80 prosent)
  • Å kunne forsørge seg selv og sin familie gjennom arbeid (71 prosent)
  • Å slutte opp om norske lover (47 prosent)

Derimot er det bred aksept for at innvandrerne ikke trenger å ha nøyaktig samme verdier som nordmenn.

Et hovedfunn er at økt kontakt gir mer positivt syn på innvandrere, men også at man stiller krav til at innvandrerne gjør en innsats for å bli integrert.

Et eksempel er bruk av hodeplagg som hijab (skaut) eller heldekkende plagg som nikab. Der er nordmenn svært negative.

Over 60 prosent er negativ til hijab på lærere i skolen, mens tre av fire er negative til at politikvinner bruker hijab.

Spørsmål: Er du positiv eller negativ til at kvinner bærer hijab? Kilde: Integreringsbarometeret 2012.

- Det er generelt stor skepsis til bruk av hijab i det offentlige rom, er konklusjonen.

Undersøkelsen viser at innvandrere gjør integrasjon vanskelig ved å insistere på holde fast på bruk av hijab, og det er grunn til å tro at nordmenn er enda mer negative til bruk av det mer uvanlige og heldekkende hodeplagget nikab.

Det burde være selvsagt å kreve at mennesker som kommer til Norge for å leve her, lærer seg norsk, gjør en innsats for å få arbeid og forsørge seg selv og familien, samt at de slutter opp om norske lover.

Integrering er en toveisgate - som på den ene siden handler om inkludering og å bekjemte diskriminering, men på den andre siden betyr vilje til å smelte inn.

Nikab er lite utbredt, det er et kjønnsdiskriminerende og kulturelt betinget plagg som ikke hører hjemme i den norske videregående skolen.

I Østfold stemte bare Venstre og SV mot forbudet mot nikab. Deres begrunnelse er at et forbud kan få noen til å holde døtrene unna videregående skole. Det er et relevant poeng, men det må bekjempes ved informasjon og kontakt med jentene det gjelder før de kommer til videregående skole.

Målet er å få alle til å ta høyere utdannelse - uten å kle seg i nikab.

Folk må ha lov til å kle seg som de vil i sitt eget hjem, men må finne seg i bli regulert på gaten eller på arbeidsplasser. Slik er det i hele verden.

Justisdepartementet har slått fast at det ikke krenker noen menneskerettigheter å forby nikab i skolen. Det handler heller ikke om individuell frihet, men om foreldre som vil overføre diskriminerende og begrensende plagg på sine døtre. Å akseptere det er ikke toleranse, det er ansvarsfraskrivelse.

Derfor er det modig av politikerne i Østfold fylkeskommune å ta klar stilling, når Arbeiderpartiet og regjeringen ikke har klart det.

Arbeiderpartiets integreringsutvalg, ledet av Jonas Gahr Støre, foreslo ikke et forbud mot religiøse hodeplagg i skolen, men nøyde seg med å vise til at «skoler kan i dag forby elever å gå med ansiktsdekkende plagg hvis det hindrer kommunikasjon i læringssituasjonen».

Du kan lese hele her: Integreringspolitisk dokument

Løsningen er dialog: - Vi vil at det skal være tett dialog med foreldre på den enkelte skole i situasjoner der det er grunn til å tro at det ligger press bak bruk av enkelte plagg også når de er religiøst motivert eller det er utfordringer til slike plagg.

Arbeiderpartiets integreringsutvalg forsøker å snakke seg unna et problem.

I Østfold har man tatt klar stilling, før nikab blir et problem.

Når noen fraskriver seg ansvar, må andre ta det.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.