RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Gunnar Stavrum

Fri sykemelding er intet mirakel

 

 

Arbeidsminister Robert Eriksen må finstudere rapporten fra Mandal før han gir alle i Norge rett til å sykemelde seg i 365 dager. Foto: Arbeidsdepartementet.

 

Et forsøksprosjekt i Mandal får noen til å tro at fri sykemelding gir lavere sykefravær. Det er selvsagt bare tull.

 
I dagens utgave av Aftenposten kan vi lese at «Fraværet stupte da de ansatte fikk sykmelde seg selv».

Bakgrunnen er det såkalte Tillitsprosjektet i Mandal kommune.

Prosjektet har fått bred omtale helt siden starten i 2007.

Dessverre er tolkningen av resultatene avhengig av øynene som ser.

Og det er ingen som vet hva som eventuelt virker:

  • De ansatte kan sykmelde seg selv til opptil ett år.
  • Men det er nær oppfølging fra arbeidsgiver.
  • Og hele Mandal har vært opptatt av sykefravær.

Tilhengere av fri sykemelding viser til at sykefraværet i Mandal har stabilisert seg 20-25 prosent under landsgjennomsnittet.

Men de hopper bukk over at forskjellen var der før Tillitsprosjektet ble startet.

Grafikken viser Mandal (rød) kurve og landssnittet (blå) siden 2003.

Som man kan se, var Mandal langt under snittet før prosjektet startet.

Så falt sykefraværet samme år som de ansatte fikk skrive egenmeldinger i opptil 365 dager.

Det er interessant.

Men det er like sant at sykefraværet falt kraftig samme år som kommunen innførte en meget tett oppfølging av hver enkelt.

«Masing» får altså folk tilbake på jobb.

Det er også interessant.

Ikke så lett å si hva som eventuelt virket, altså.

Vi vet fra før at fokus på sykefravær får ned sykefraværet.

Hvorfor det er slik, vet vi ikke.

Men det er en mulig teori at folk som ellers ville sykmeldt seg, går på jobb fordi søkelyset er ubehagelig.

 
Slik er tallene for Mandal også.

Det første året Tillitsprosjektet ble startet, sank sykefraværet som en stein.

Så ble det litt mindre fokus, og sykefraværet steg igjen.

I dag nærmer fraværet seg snittet for norske kommuner.

- Sykefraværet i de påfølgende år har ligget høyere enn i 2008 og således kan en si at sykefraværet har økt som følge av Tillitsprosjektet, skriver prosjektleder Siren Vetnes Johannessen.

Men, som hun helt riktig legger til: - Det vil likevel bli ukorrekt og «isolere» kommunens tall alene. Vi må sammenligne oss med kommune-Norge hvor vi fremdeles er 20-25 prosent under landsgjennomsnittet, som har hatt en nedgang de siste to årene på lik linje med Mandal, konkluderer hun i sluttrapporten.

Du kan lese den her: Sluttrapport - tillitsprosjektet

Ingen vet om det er adgangen til å sykmelde seg i 365 dager, eller den tette oppfølgingen fra kommunen, som har noe å si.

 
Et interessant funn i Mandal er at sykefraværet blant menn har økt jevnt og trutt, mens kvinners fravær har sunket, under prosjektet.

- Har egenmeldingsretten gitt en negativ utvikling for mennene, spør prosjektlederen, eller er det slik at tiltakene har truffet bedre for kvinnene?

Mandal kommune fortjener ros fordi den har tatt sykefravær på alvor, testet drastiske virkemidler, og ikke «forelsket» seg i noen hypoteser.

Prosjektet har vært bra for Mandal fordi kommunen og de ansatte har samarbeidet om å gjøre noe med sykefraværet.

Men det er ingen ting som tyder på at en generell utvidelse av egenmeldingene til 365 dager vil være positivt for sykefraværet.

Det er ikke så veldig overraskende.

Regnet renner nedover i Mandal også.

#Mandal #Tillitsprosjektet #Sykefravær #Egenmeldinger #Stavrum #Nettpåsak