*Nettavisen* Nyheter.

Frp på sin egen planet

Frp og Siv Jensens statsbudsjett forutsetter at partiet kjører over norsk lov og vedtatte avtaler. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix.

Fremskrittspartiets budsjett er like realistisk som å vedta pent vær og oppheve tyngdeloven.

I dag la Frp frem sitt alternative statsbudsjett. Mens andre partier lager budsjettforslag som kan settes ut i livet, er Frp-budsjettet i beste fall en illustrasjon av hvordan norsk økonomi ville vært etter noen år med Frp-styre.

Her kan du lese partiets forslag: Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2011

I fjor lagde Frp sitt statsbudsjett som om partiets forslag til utlendingslov var vedtatt. I år er det massive kutt til fylker, fylkesmenn og arbeidsledige/uføretrygdede som skal gjennomføres uten å skjele til vedtatte lover og tariffavtaler.

Selv med rent flertall ville partiet kun fått gjennomført skattekutt og utgiftsøkninger, men ikke klart å dekke inn kostnadene fordi slikt tar tid etter norsk lov og regler i arbeidslivet.

Også i invandringsregnskapet selger man skinnet før bjørnen er skutt. Eller som det heter: «Fremkrittspartiet mener det er en forutsetning at innvandringen til Norge i form av en kraftig reduksjon i antall asylankomster er nødvendig...».

Dette er altså på ingen måte vedtatt, men Frp tar innsparingene på forskudd: «Fremskrittspartiet reduserer derfor mye i innvandringsbyråkratiet og ser at det ligger en del effekter i integreringsarbeidet.».

Årets tenkte innsparing er likevel mer realistisk enn fjor, da det het: «Fremskrittspartiet har i motsetning til regjeringen som mål å begrense innvandringen til Norge og har lagt til grunn vår alternative utlendingslov for vårt alternative budsjettforslag».

Hovedpoenget i Frps økonomiske veikart er skatteletter til alle, milliardøkning til vei, helse og justis, finansiert av uspesifiserte - og urealistiske - kutt i offentlig forbruk.

Selv om Frp hadde rent flertall på Stortinget i dag, ville forslaget vært ugjennomførbart. Kuttene ville eksempelvis medført masseoppsigelser av personer med faste ansettelser og tariffavtaler.

I den virkelige verden tar slikt tid hvis man skal følge norsk lov og inngåtte tariffavtaler. Så også her må Frp forutsette at lovverket er helt annerledes enn i virkelighetens verden.

Omdisponeringene følger gamle Frp-linjer. De illustrerer hvilke utfordringer som må overvinnes for å bringe Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet inn i samme regjering.

Frp vil kutte bistand til Afrika med 1,6 milliarder kroner, redusere klima- og skogsatsing med 1,5 milliarder, kutte bidrag til FN-organisasjoner med 1,2 milliarder - totalt sett spare inn 8,2 milliarder kroner på en av Kristelig Folkepartis hjertesaker.

(Senterpartiet kan trygt ha Frp som hovedfiende - partiet vil kutte 6,3 milliarder kroner i landbruksstøtten).

Eller for å si det med salig Bjørge Lillelien: Her er det Julaften, Nyttårsaften, 17. mai og sommerferie - på en gang!

I motsetning til i fjor aksepterer Fremskrittspartiet nå at deres forslag til Utlendingslov ikke er vedtatt. I fjor reddet partiet budsjettet med å foreslå kutt i mottaksutgifter, bosetninger av flyktninger og norskopplæring for 3,5 milliarder kroner - til tross for at flyktningene allerede var på vei.

I år har man ikke brukt det samme trikset, nå er det i stedet ostehøvel over hele innvandrings- og integreringsfeltet.

Derimot har man gjentatt et annet ugjennomførtbart forslag - nemlig kutt på 1,8 milliarder kroner til fylkeskommuner og fylkesmann-embedene. (Også her må man forholde seg til lover og regler i virkelighetens verden).

Akkurat hvordan partiet vil gjennomføre kutt i sykepenger med 2,4 milliarder kroner, kutt i uøfretrygd på 1,0 milliarder og kutt i dagpenger på 1,0 milliarder er også overlatt til fantasien.

Eller for å si det med salig Bjørge Lillelien: Her er det Julaften, Nyttårsaften, 17. mai og sommerferie - på en gang!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.