Gå til sidens hovedinnhold

Game over for nynorsk

Oslos skolebyråd Torger Ødegaard vil gjøre skriftlig nynorsk frivillig i videregående skole. Det er en fornuftig tilpasning til virkeligheten. Foto: Bjerke Vidergående Skole

Oslo vil gjøre nynorsk valgfritt på videregående skole. Det er nytteløst å kjempe mot vindmøllene.

Det er en lang og seig målstrid som nærmer seg slutten hvis Byrådet i Oslo får viljen sin, og gjør skriftlig sidemål valgfritt på alle videregående skoler fra høsten 2012.

Ideelt står jeg på målfolkets side. Jeg tror at gode elever får bedre språkkunnskaper av å lære begge målformene, og at opplæring i nynorsk kan «avlære» kronglete formuleringer man ofte finner på bokmål.

Demningen lekker for målfolket, og i Oslo vil det være umulig å holde flommen tilbake.

Men virkeligheten er at Oslo-skolen har et stort antall elever som ikke kan norsk. Rundt 60 skoler har et flertall av elever med fremmedspråklig bakgrunn, og mange grunnskoler har et flertall av elevene på aller laveste nivå i norsk.

Det er helt vanlig at klassene har ekstralærere som hjelper til på arabisk og andre fremmedspråk slik at elevene henger med.

Det kan umulig være riktig å tvinge disse elevene til å lære nynorsk, og hvis man aksepterer at de får fritak, så må man nesten akseptere at også andre elever får konsentrere seg om å bli bedre på sitt hovedmål.

Selv om sidemål er obligatorisk, så finnes det unntak:

a) hvis sykdom gir problemer med å beherske begge målformer

b) ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole

c) har hatt fritak fra opplæring eller vurdering i norsk sidemål i grunnskolen,

- Jeg vil at elevene i Oslo skal bli bedre i sitt hovedmål - derfor ønsker jeg at sidemålet skal bli valgfritt på videregående. Vi gjennomfører et liknende forsøk i mindre skala for noen år siden, og det viste seg at elevene faktisk fikk et mer positivt syn på nynorsk, sier skolebyråd Torger Ødegaard.

Oslo-skolen har gjennomført forsøk med dette, og forskerne som evaluerte forsøket slo fast at frivillighet gjorde elevene bedre i hovedmålet.

Oslo-skolen har kommet lengst, men Statistisk Sentralbyrås skolestatistikk viser at nynorsk er radert ut fra svært mange fylker.

I Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Vestfold - og Nordland, Troms og Finnmark er det bare en håndfull elever i hele fylket som har valgt nynorsk som hovedmål.

I hele landet har 531.000 elever valgt bokmål, og bare 13 % - altså 80.000 - har valgt nynorsk.

Demningen lekker for målfolket, og i Oslo vil det være umulig å holde flommen tilbake.

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra