*Nettavisen* Nyheter.

Gatedans mot bilistene

Klikk på bildet for å forstørre.

 

DRØMMEN:

Byrådene Inga Marte Thorkildsen (t.v.) og Hanne Marcussen demonstrerer gatekunstverket Shall we dance i Kongens gate sør. (Foto: Bilfritt byliv).

Bilen skal bort, og erstattes med gatedans og et grønnere byliv. Slik var drømmen, men ikke virkeligheten.

I flere av landets byer foregår en kamp mellom bilister og anti-bilister, men få steder er frontene så steile som i Oslo.

Der det før var parkeringsplasser, er det nå satt opp skranglete installasjoner eller betongklosser.

Det irriterer folk som vil gjøre et ærend i byen, og ikke minst folk som har estetisk sans.

Blandingen av sikkerhetstiltak og anti-bil-tiltak har fått byen til å se ut som en blanding av barnehage og et lager for sementindustrien, i følge arkitekturprofessor Thomas Thiis-Evensen.

Arkitekt mener Oslo sentrum ødelegges: - Dette er forsøpling

Den profilerte arkitekturprofessoren Thomas Thiis-Evensen mener det byrådet nå holder på med i Oslo sentrum er "byvandalisme". OSLO SENTRUM (Nettavisen): - Dette er et misfoster som har ødelagt vår nasjonalgate, sier professoren til Nettavisen Han har vurdert de nye grepene i hovedstaden, som blant annet er terrorsikring av Karl Johan.

Slik ser Byrådet for seg fremtiden: Pilotområder byliv 2017

I et leserinnlegg hos Minerva argumenterer Miljøpartiet De Grønnes rådgiver Anders Skyrud Danielsen for et bilfritt byliv, og skriver at «biltilhengerne roper høyt på vegne av folk flest», men at de er «i realiteten et reaksjonært mindretall».

Les innlegget her: Nei til bilen i Oslo!

MDG-rådgiveren inviterer likevel til at debatten kan være saklig, og ikke et basketak. La oss derfor ta ham på ordet og se om argumentene han fremfører holder vann.

Påstand 1: «Sannheten om Oslo er at under en tredjedel av befolkningen i sentrumsbydelene eier bil».

Underforstått: Det er bare et lite mindretall som trenger bil i hverdagen.

Dokumentasjonen er tall fra Statistisk sentralbyrå, men Anders Skyrud Danielsen kommer i skade for å misforstå tallene.

Det er riktig at i tre bydeler (Grünerløkka, St. Hanshaugen og sentrum) har under disponerer under 30 prosent av husholdningene bil. Men MDG-rådgiveren overser at det skyldes de mange eneboere (som klarer seg uten bil) trekker ned snittet for husholdninger, men ikke for antall mennesker.

Når vi ser på husholdninger med barn, øker andelen med bil markant. Og siden det bor flere mennesker i slike husholdninger, har langt over en tredjedel av befolkningen bil selv i de sentrumsnære bydelene.

Det er likevel en forståelig misforståelse og en bagatell, for det er jo ikke de få som bor i sentrum, som har det største behovet for bil.

Ser vi på Oslos befolkning under ett, blir tallet helt annerledes. Der disponerer nær halvparten av alle husholdninger bil - og da snakker vi om 300.000 - 350.000 mennesker. 70 prosent av flerpersonhusholdningene disponerer bil, viser statistikken.

70 prosent! Og de har neppe bil bare for moro skyld.

Påstand 2: «Et flertall av Oslos befolkning er for bilfritt sentrum».

Dokumentasjonen er en undersøkelse gjort for Klimaetaten i Oslo kommune. Til påstanden «Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt» svarer 29 prosent at de svært enig, og 26 prosent svarer ganske enig.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Jeg ville også svart at jeg er enig i påstanden, for «mest mulig» indikerer at man gjøre en kostnad/nyttevurdering av hvert enkelt tiltak.

Hadde man spurt om folk er enig i å fjerne alle parkeringsplassene i Oslo sentrum, ville trolig svaret blitt noe annet. A

Alternativt om de vil ha sementblokker og gatekontorplasser i stedet for korttidsparkering og anledning til å gjøre et kort ærend.

I andre sammenhenger er undersøkelsen dratt enda lenger, til å hevde at flertallet av Oslo ønsker et tilnærmet bilfritt sentrum. Og det har man ikke holdepunkter for. Engasjementet på sosiale medier og flere tusen oppmøte på demonstrasjoner tyder på noe annet.

Ved valget i høst fikk Miljøpartiet De Grønne 21.853 stemmer i Oslo - 94 prosent av velgerne la en annen stemmeseddel i urnene. Bilpartiene Høyre og Fremskrittspartiet fikk seks ganger flere stemmer enn Miljøpartiet De Grønne.

Påstand 3: «Hvert år opplever Oslos befolkning kanskje så mange som 185 for tidlige dødsfall på grunn av helsefarlig luft».

Tidligere ble det påstått at 185 døde hvert år av helsefarlig luft. Det er beviselig feil. Men også denne mer nyanserte gjengivelsen er tvilsom. Påstanden hviler på en analyse fra Folkehelseinstituttet basert på tall fra 2013 , som skriver at det «er knyttet stor usikkerhet til dette estimatet», og som egentlig anslår at det er snakk om mellom 70 og 291 personer som vil oppleve kortere levealder som følge av luftforurensning.

- Vi liker egentlig å si at det er et sted mellom 70 og 291 pesoner som får forkortet sitt liv på grunn av svevestøv. Fordi det gjenspeiler at det er usikkerhet, sier seniorforsker Marti Låg ved avdeling for luft og støy ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Du kan lese analysen selv for å se hvor usikkert forskerne uttaler seg: Sykdomsbyrde som følge av luftforurensning

I tillegg har Oslo-luften faktisk blitt bedre år for år - blant annet med mindre svevestøv og mindre NO2.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

BEDRE LUFT:

Oslo har fått bedre luft de siste årene, Forbedringene begynte under det forrige byrådet, og har fortsatt under det sittende.

Konklusjon: Det er grovt misvisende å bruke tallet 185, når usikkerheten er så stor. Men dårlig luft gir helseplager, og er uansett et valid argument for å få ned forurensende biltrafikk. Men det er ikke noe argument mot nullutslippsbiler.

Jeg er enig med MDG-politiker Ander Skyrud Danielsen i at diskusjonen om bilfritt sentrum ikke trenger å være et basketak, og at vi kommer lenger ved å respektere motpartens argumenter.

Og da blir det for lettvint å avfeie bilistene som et reaksjonært mindretall.

Det handler også om ganske mange vanlige folk.

Hva mener du? Er du fornøyd med tiltak mot bilkjøring der du bor?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.