Gå til sidens hovedinnhold

Halve Norge går på NAV

Oslo er unntaket i et land som deler ut 420 milliarder i året.

Selv om det er store forskjeller fra fylke til fylke i utbetalingene fra NAV, så har vi blitt et land av «navere».

Annenhver person fikk stønad fra NAV minst en gang i fjor.

- Det viser både hvor viktig folketrygden er for den norske velferdsstaten, og hvor vanlig det er å få hjelp fra NAV i krevende faser av livet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Les mer: Halve Norge mottok penger fra NAV i 2017

Trygdefylke nummer en er Østfold. I fjor betalte NAV ut gjennomsnittlig 91.919 kroner per innbygger i fylket. Det er nesten 50 prosent høyere enn gjennomsnittet i Oslo.

For å leke med tall: Dersom trygdeutbetalingene i hele landet var som i Oslo, ville NAV spart 80 milliarder kroner i året - penger samfunnet kunne brukt på andre oppgaver.

Les også

I disse fylkene går én av ti på uføretrygd

Daglig rapporterer mediene om problemene i storbyene, og Oslo har utfordringer med innvandring, integrering og sosiale forskjeller.

Men likevel har Oslo-skolen i gjennomsnitt bedre resultater enn skolene ellers i landet, og vi ser altså en lignende statistikk på trygd.

De store trygdemottakerne er i distriktene.

En aldrende befolkning og lav økonomisk aktivitet gjør at vi får kommuner - og fylker - med både mange arbeidsledige, uføre og folk på alderstrygd.

Legger man på andelen som jobber i offentlig sektor, fremkommer et bilde av kommuner med svært lite privat næringsliv. Til overmål er landbruket - som er privat næringsliv - gjennomsubsidiert.

At Norge får en eldre befolkning, er et faktum. Det er også en kjensgjerning at eldrebølgen blir sterkere i noen utkantkommuner med stor fraflytting av yngre.

Noe av distriktsopprøret som fôrer Senterpartiet med nye sympatisører stammer fra denne oppgittheten. I hverdagen opplever folk at postkontoret forsvinner, at lensmannen er underbemannet og at naboene flytter. Det skaper en følelse av sterk sentralisering og velgerne svarer med å protestere mot sentralstyring.

Problemet er at det er i storbyene den mest lønnsomme veksten finnes. Der lever befolkningen mindre på NAV, og den økonomiske verdiskapningen er vesentlig høyere enn på landet.

Men på ett punkt er det sterk vekst over hele linjen - nemlig utbetalinger fra NAV. Bare fra i forfjor til i fjor økte summen fra 410 til 421 milliarder kroner. Og det kommer til å være ny milliardvekst i år.

Hva mener du? Er det mulig å snu en trend der halvparten av landets befolkning får ytelser fra NAV?

Kommentarer til denne saken