Hemmeligholder dyrere parkering

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Byrådet har tre forslag for økning av parkeringsavgifter, men vil holde dem hemmelig for velgerne. Faksimile: Side3.

Den nye byrådet i Oslo vil ta inn titalls millioner kroner i parkeringsøkning, men vil holde planen hemmelig for velgerne.

Mer åpenhet var et av honnørordene til det nye byrådet i Oslo før valget, men det stokker seg til allerede ved første hinder.

Som vanlig er det vanskeligst å vise åpenhet om politiske betente saker, som planen om en skyhøy økning i parkeringsavgifter og avgiftspålagt beboerparkering.

I rekordtid ønsket byrådet å få vurdert hvor mange titalls - eller hundretalls - millioner kroner dette ville gi i bykassen på bilistenes regning. Et brev om netto merinntekter for parkering ble sendt ut allerede fem dager etter at byrådet tiltrådte - som «en hastesak med korte frister».

Les saken: Oslo har tre hemmelige forslag for å gjøre parkering dyrere

Da Nettavisen Side3 ba om innsyn, ble vi først nektet innsyn - og deretter ble brevet så sensurert at det er uforståelig. Offentligheten skal altså ikke få være med på vurderingene før de blir tredd ned over hodet på folk gjennom et flertallsvedtak i Bystyret.

Partitaktisk er det sikkert smart å lure parkeringssjokket inn bakdøra, før velgerne rekker å reagere. Men som første test på den påståtte nye åpenheten er det illevarslende.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Det nye byrådet svikter sin åpenhetslinje i første vanskelig sak. Planer om å gjøre parkering dyrere i Oslo blir holdt hemmelig.

Jeg vil anta at Miljøpartiet De Grønne står ved sitt ideologiske forslag om å gjøre kommunal gateparkering like dyrt som i private parkeringshus, altså en timepris på 70 kroner. Og hvis linjen følges opp for dagparkering, kan bilistene regne med at det snart koster vesentlig mer enn før.

Det er greit nok å stå for upopulære forslag, men man må tåle at de blir diskutert offentlig før sakene blir banket igjennom.

Formelt kan det være at Oslo kommune har mulighet til å nekte innsyn, men hva skulle begrunnelsen være for å nekte innbyggerne å være med på vurderingene?

Er man redd for en demokratisk prosess før beslutningene er tatt, og er det i så fall dette hva man mener med mer åpenhet i praksis?

Tidligere har det vært diskusjon om offentlig innsyn i byrådets interne saksbehandling. De kommunale juristene har begrunnet hemmelighet med at de må kunne drøfte ulike forslag i fred, mens offentligheten tvert imot har vektlagt at det nettopp er i denne fasen innsyn er viktig. Etterpå blir forslagene bare banket igjennom av flertallet i Bystyret uten en demokratisk prosess, mener kritikerne.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som utfordret sin egen taushetsplikt, har vært glassklar på at han ønsker mer åpenhet. Det blir spennende å se om han mener at det også bør gjelde i denne saken, eller om det kun gjelder saker de rødgrønne har interesse av å få ut.

Det kan være gode grunner for å gjøre parkering dyrere som et tiltak for å begrense privat bilisme. Det rødgrønne byrådet ble valgt på en politikk som skal stramme inn på privat bilkjøring, og mindretallet må akseptere at det nye byrådet følger opp valgløftene sine.

Men det er ikke grunn god nok til å spore av ved første mulighet til å vise mer åpenhet. Poenget er at det er lett å love åpenhet om ukontroversielle saker eller saker der man tjener på meroffentlighet. Testen kommer når åpenheten blir brysom fordi den kan mobilisere motstanderne.

Å holde planer om parkeringsendringer hemmelig er for dårlig, Raymond Johansen!

Hva mener du? Er dette et bevis på at den nye åpenheten ikke stikker så dypt, eller er det naturlig at byrådet vil holde intern saksbehandling hemmelig?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.