Gå til sidens hovedinnhold

Hjerterå behandling av gamle mennesker

Når prinsipprytteri fører til at 95 år gamle mennesker tvangsutkastes, må Byrådet i Oslo stoppe opp og tenke.

Det er tverrpolitisk enighet om målet om at alle eldre skal ha bad på eget rom på aldershjem i Oslo. Men den hardhendte gjennomføringen av prinsippet må Byrådet selv ta ansvar for.

Nettavisen har i flere artikler påvist hvordan eldre mennesker blir kastet ut av private sykehjem der de trives og er trygge - angivelig fordi Oslo vil gi alle eldre enerom med bad på sykehjemmene.

Men den hardhendte behandlingen gjelder bare beboere på de private sykehjemmene. Nettavisen har også vist at rundt 550 rom på kommunale sykehjem er uten bad - og der blir ikke beboerne kastet ut.

I et sterkt leserinnlegg skriver Ellen Godal om sin mor, snart 96 år gamle Ragnhild Godal, som i april fikk varsel om at hjemmet hun bor på vil bli lagt ned i juni.

- Vi fikk også høre på møtet at man ikke kunne lov med bad og toalett dersom beboeren flyttet ut. Det vil i praksis si at det stedet beboeren flyttes til, kan nedlegges i neste runde, og vedkommende må flytte nok en gang, skriver Ragnhild Godal.

Les også

Eldreomsorgens to ansikter

Vi har fått lignende historier fra de andre sykehjemmene som nå blir nedlagt. Når kontraktene går ut, blir de eldre flyttet uansett om de vil eller ei.

- Man kan nesten håpe på at de sovner inn før de må flyttes mot sin vilje, skriver Ellen Godal i det sterke innlegget.

De fleste forstår hvor hjerterått dette virker på sårbare eldre mennesker, som mest av alt ønsker ro og stabilitet på slutten av livet. Bad på rommet er vel og bra, men den målsetningen må kunne forenes med en human behandling av beboerne.

De siste dagene har det vært en hard konflikt mellom Fremskrittspartiet og det rødgrønne Byrådet om nedleggelsen av de private sykehjemmene. Byrådet hevder - med rette - at Frp også står bak kravet om bad på rommet.

Men gjennomføringen av politikken er Byrådets ansvar, og her har de valset over eldre mennesker for å oppnå et mål som alle er enige om. Uenigheten går altså på gjennomføringen, ikke på det langsiktige målet.

Nå bør Oslo kommune ta signalene fra de eldre og de pårørende på alvor, og «fryse» den hardhendte nedleggelsen av populære og private sykehjem. Det må være mulig å finne smidige overgangsløsninger som hindrer at 95 år gamle mennesker kastes ut fra sine hjem.

Når Oslo kommune ser gjennom fingrene på at 550 kommunale sykehjemsrom er uten bad, så er det ingen grunn til å ri prinsipper på bekostning av de eldre beboerne på private sykehjem heller.

Hva mener du? Er det greit at de eldre flyttes mot sin vilje, eller burde det være mulig å la dem bo der de bor resten av livet?

Kommentarer til denne saken