Bystyremedlem Eivind Trædal i Miljøpartiet De Grønne slår tilbake mot PR-rådgiver Jarle Aabøs og hans kritikk mot miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Det siste døgnet er Nettavisen virvlet inn i en krangel på sosiale medier mellom Miljøpartiet De Grønne og bloggeren og PR-eksperten Jarle Aabø.

Det er egentlig imponerende at en diskusjon om noen parkeringsplasser på Rådhusplassen i Oslo kan være drivstoff for nesten et døgns tvekamp på Twitter og Facebook.

Men siden Nettavisen har fått mange spørsmål om vår håndtering, vil jeg gi interesserte en bakgrunn for saken - og redegjøre for hva vi har gjort.

Alt begynte med PR-eksperten Jarle Aabøs blogg, der han mener at Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg «på rekordtid har utvidet seg til å bli en stilstudie i hovenhet og tro på egen storhet.»

Jarle Aabø mener at Oslos miljøbyråd har satt norgesrekord i arroganse.

Les bloggen: Har MDG satt ny Norgesrekord i arroganse?

Les også: MDG slår tilbake etter kritikk fra Jarle Aabø

Bakgrunnen for bredsiden er at Oslo kommune har fjernet en rekke parkeringsplasser foran Oslo rådhus, og erstattet dem med motorsykkel-parkering (i vinter!). Det er så dårlig skiltet at nesten 3.000 bilister har fått nær 1,5 millioner kroner i bot for å ha parkert bilen på motorsykkel-parkeringen.

Og som vi alle vet - lite er så irriterende å få parkeringsbøter når man har vært i god tro.

Mannen som reagerte på dette var den mangeårige bystyremedlemmet fra Høyre, Hermann Kopp, som i februar stilte spørsmål til Lan Marie Nguyen Berg om de hyppige bøtene under tittelen «Bondefangeri på Fr. Nansens plass?».

Høyres bystyrerepresentant Hermann Kopp stilte dette spørsmålet til Oslos miljøbyråd i februar.

Kopp har utvilsomt rett i at skiltingen er for dårlig når bøtene har vært skrevet ut på løpende bånd i hele vinter.

Hvorfor man prioriterer motorsykkelparkering på vinteren, er også et åpent spørsmål.

Men Lan Marie Nguyen Berg stod på sitt, og svarer at Rådhusplassen uansett skal bli bilfri, og hun viser null sympati for de uheldige bilistene: - Når det gjelder spørsmål om oppmerking, viser jeg til at alle trafikanter plikter å gjøre seg kjent med skiltreguleringen på stedet. Det aktuelle skiltet er godt skiltet og i henhold til skiltnormalen. Jeg ser derfor ikke noe behov for ytterligere oppmerking, svarer Lan Marie Nguyen Berg, og opplyser at det fra midten av oktober og frem til begynnelsen av mars er skrevet ut 2.810 gebyrer - tilsvarende drøyt 1,4 millioner kroner.

KJERNEN I SAKEN: Er dette svaret fra Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg arrogant eller ikke?


Rundt 20 bøter om dagen, altså. Men ikke behov for ytterligere oppmerking. Og dette fikk PR-rådgiver Jarle Aabø til å tenne på alle pluggene, og kalle opptredenen for norgesrekord i arroganse.

Nettavisen fant bloggen hans så oppsiktsvekkende at vi fronten den på vår forside, samtidig som vi ba Mijøpartiet De Grønne om en kommentar. Det ble avslått søndag kveld.

Så begynte krangelen på Facebook. Aabøs blogg ble delt mer enn 3.000 ganger, mens Eivind Trædal fra Miljøpartiet De Grønne påviste flere feil i bloggen - blant annet at det ikke er Lan Marie Nguyen Bergs som har innført de omtvistede parkeringsplassene, men det forrige byrådet.

Trædal rettet skytset mot Nettavisen: «Så må jeg nesten spørre Gunnar Stavrum: hvorfor fronter dere på forsiden en anklage om at MDG/Lan om at vi har nådd en topp av arroganse, når selve faktagrunnlaget for bloggen er feil? Det stemmer rett og slett ikke at hverken MDG eller Lan har satt opp noe skilt på Rådhusplassen som forvirrer Herman Kopp og andre som ønsker å parkere der. De borgerlige gjorde det», skriver MDG-representanten, som for øvrig er Miljøbyrådens samboer.

Svaret er ganske enkelt:

1. PR-rådgiver Jarle Aabø er en erfaren reporter med mange års erfaring fra Dagens Næringsliv. Han er vant til å innhente fakta, og bloggen virket gjennomarbeidet og vel dokumentert. Men siden han også var så krass, ba vi Miljøpartiet De Grønne om en kommentar. Det avslo partiet.

2. Oslos miljøbyråd har det politiske ansvaret nå, selv om parkeringsplassene ble besluttet av det forrige byrådet.

3. Svarbrevet fra mars er relativt arrogant, noe Jarle Aabø er i sin fulle rett til å påpeke.

Så er det også kommet frem at Lan Marie Nguyen Berg senere har kommet på bedre tanker, ved nå i slutten av april å be om en tydeligere skilting på Rådhusplassen.

Først 29. april skriver Oslos miljøbyråd at hun har bedt Bymiljøetaten sørge for bedre skilting og merking av de aktuelle plassene.

Fakta i saken er altså at det var det gamle Byrådet som besluttet å gjøre om bilparkeringsplassene til motorsykkelparkering, og skiltingen skal ha kommet opp rett før det nye Byrådet tiltrådte.

Men samtidig har den sittende miljøbyråden ansvar for å la utskrivingen av bøter pågå lenge etter at hun ble gjort klar over den dårlige skiltingen. Det må hun tåle kritikk for.

Men PR-rådgiver Jarle Aabø har neppe så mange med seg i at dette er norsk rekord i arroganse, selv om sikkert ganske mange er irritert over å få bøter selv om de har betalt parkeringsavgift fordi de overså de nye skiltene.

Konklusjon:

Nettavisen hadde ingen grunn til å betvile faktagrunnlaget i Jarle Aabøs blogg. Men siden karakteristikkene var så harde, tilbød vi Miljøpartiet De Grønne et tilsvar (som de avslo). Da det fremkom nye opplysninger, lagde vi mandag morgen en oppfølger hvor Miljøpartiet De Grønne fikk komme med sin versjon og en skarp kritikk av Jarle Aabø.

Hadde vi vært klar over at det var enkelte faktafeil i Aabøs første blogg ville vi ikke publisert den på front uten å be bloggeren korrigere feilene. Men det er viktig å huske at det er bloggeren selv som er ansvarlig for bloggen sin. Nettavisens oppgave er å vurdere den redaksjonelt hvis vi velger å fronte den.

Bloggeren er i sin fulle rett til å mene at miljøbyrådens håndtering er arrogant, selv om han hadde noen faktafeil om hvem som innførte ordningen.

Hva mener du? Er det riktig å kalle Oslos miljøbyråd for arrogant, eller blir det feil siden det ikke var henne som innførte den nye motorsykkelparkeringen?