*Nettavisen* Nyheter.

Hvorfor er kommunene så elendige til å drive barnehager?

Private barnehager går med overskudd og har fornøyde foreldre.

29.05.18 15:01

Private barnehager og kommunale barnehager skal få tilnærmet lik støtte per barn. Likevel er de private barnehagene en gullgruve med fornøyde foreldre - mens de offentlige sliter.

En fersk rapport fra rådgivingsselskapet BDO viser at seks av de ti største barnehagekjedene har tjent opp en egenkapital på nær 4 milliarder kroner de ti siste årene.

- De særlig høye overskuddene i de store kjedene tyder på at vi har et marked som ikke fungerer, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner til Aftenposten.

Samtidig viser undersøkelsen at eierne har tatt ut svært lite utbytte i perioden, og heller latt overskudd samle seg opp. I tillegg er barnehager solgt til store kjeder, men den salgsgevinsten har ikke noe med den offentlige støtten å gjøre. De pengene er betalt av kjøperne - ikke kommunen.

BDO skriver: «Inngangsbarrierene for nyetablering er høye, vesentlig høyere enn for få år siden, og det er dyrt å måtte kjøpe opp barnehager for å komme seg inn i markedet som ny aktør. Det er også vanskelig å konkurrere med de største aktørene i et oppkjøp på grunn av deres sterke finanseringsevne».

Les rapporten her: Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren

Undersøkelsen tyder ikke på at drift av private barnehager er noen gullgruve. Driftsmarginen har vært fallende, men har stort sett vært mellom fem og seks prosent de siste årene. De store kjedene driver vesentlig mer lønnsomt enn resten av barnehagene.

MINDRE LØNNSOMHET: Driftsmarginen har vært svakt fallende, men stort sett stabil rundt fem-seks prosent.

Det sentrale spørsmålet er hvorfor de kommunale barnehagene driver så mye dyrere - samtidig som at foreldrene konsekvent er mest fornøyde med de private barnehagene.

En gjennomgåelse Statistisk sentralbyrå har gjort, viser at 86 prosent av utgiftene i private barnehager dekkes av offentlige tilskudd. Dt går rundt 282.000 barn i norske barnehager, og det er omtrent like mange private som offentlige barnehager.De private barnehagene fikk drøyt 20 milliarder kroner i kommunale tilskudd i fjor, ifølge Aftenposten.

Det interessante med BDO-rapporten er at de private barnehagene driver billigere enn de offentlige. I 2016 bruke kommunale barnehager drøyt 180.000 kroner per barn, mens driftskostnadene hos de private lå på rundt 160.000 kroner per barn. De store barnehagekjedene lå på rundt 140.000 kroner per barn.

KOMMUNALE DYREST: Grafikken viser at de kommunale barnehagene driver dyrest, og at de største private kjedene (aktør 1 og 2) driver veentlig billigere.

Det sentrale spørsmålet er hvorfor de kommunale barnehagene driver så mye dyrere - samtidig som at foreldrene konsekvent er mest fornøyde med de private barnehagene.

Les også: - Foreldre mer fornøyd med private barnehager

Uansett er det politikerne som sitter med nøkkelen. De fastsetter hvor mye barnehagene skal få i offentlig støtte, og de setter makspris på foreldrebetaling. Til overmål er Stortinget også i ferd med å innføre en bemanningsnorm for antall ansatte i barnehagene.

Mener politikerne at de private barnehagene er for lønnsomme, så kan de enkelt skru ned den offentlige støtten eller foreldrebetalingen. Da får også de offentlige barnehagene et press for å drive bedre. Et annet alternativ - som nå skjer - er å lovfeste høyere bemanning.

Les mer: Endringer i barnehageloven

All debatt om offentlig pengebruk er bra. Når milliarder av kroner brukes både på offentlige og private barnehager, er det viktig å sikre at pengene kommer barna til gode.

STORE SALGSGEVINSTER: Retten til å drive en barnehage er gull verdt. Og Oslo kommune var en av de store selgerne av barnehager i 2015.

Men det viktigste funnet i BDO-rapporten er at det er salg av barnehager som gir de store gevinstene - altså at en kjøper låner penger i banken og betaler ut de gamle eierne.

Det er viktig å huske at et salg ikke direkte påvirker kvaliteten i barnehagen. Og salgsgevinsten innebærer heller ingen penger fra det offentlige.

Det er for øvrig interessant å se at Oslo kommune er en av de store selgerne.

Oversikten er ikke fullstendig, men BDO skriver at den «gir likevel et godt bilde av hvor verdiene i barnehagevirksomheter verdsettes til og hvor store gevinster som kan realiseres gjennom salg av barnehager».

Før 2011 var det fri etableringsrett for barnehager, men så ble det krav om godkjenning fra kommunene. Dermed ble det også tyngre å etablere seg - og lettere for de store kjedene å skaffe seg markedsmakt. Her har politikerne skutt seg selv i foten i sin reguleringsiver.

Maksimalprisen er også med på å begrense konkurransen fordi 95 prosent av barnehagene ligger på maksimalpris - slik at det ikke blir priskonkurranse.

Summen av politisk styring sikrer at barnehagene en sikker inntekt fra foreldrene og det offentlige - samtidig som nye aktører holdes ute. Det er ikke rart at nye eiere byr over hverandre for å kjøpe slike bedrifter.

Det er illevarslende at de offentlige barnehagene driver dyrt uten at foreldre blir like fornøyd som de private barnehagene. Samtidig er det viktig å sørge for at private eiere driver forsvarlig og har solid bemanning.

Hva mener du? Er de høye overskuddene bevis for at de private barnehagene driver spekulativt, eller tror du at de offentlige barnehagene driver lite effektivt?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.