*Nettavisen* Nyheter.

Hvorfor er Osloskolen best?

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bør kartlegge årsakene til at Oslo-skolen gjør det systematisk bedre enn skoler i resten av landet. (Foto: Marte Garmann).

Oslo-skolene gjør det systematisk bedre enn resten av landet. I stedet for å klage over målingene, bør hovedspørsmålet være hvorfor.

Få ting egner seg bedre for systematisk måling enn undervisning.

Vi har statistikk på elevenes bakgrunn, vi har tidsrekker fra år til år, vi har nasjonale læringsplaner og vi kan enkelt og systematisk kartlegge resultatene til hver elev, hver klasse, hver skole, og hver lærer.

Men ikke alle liker å bli kikket i kortene, og det har vært en konsekvent motstand fra lærerkrefter og venstresiden mot målinger i mange år.

Argumentene som går igjen er tredelt:

  • Ved å unngå å måle de svakeste elevene, blir sammenlikninger mellom skoler urettferdig.
  • Mange målinger tar tid og energi bort fra det viktigste; nemlig undervisningen.
  • Og målinger kan være negativt for de elevene som scorer dårlig på undersøkelsene.

Argumentene er ikke verdiløse, men de overskygger ikke det store bildet.

Det kan enkelt oppsummeres i Aftenpostens oppslag: De svakeste bydelene gjør det bedre enn store kommuner: Søndre Nordstrand slår Trondheim på nasjonale prøver

En svale gjør ingen sommer, men når den ene testen etter den andre tegner det samme bildet, er det en solid støtte til å hevde at Oslo-skolen har systematisk bedre resultater enn skoler i resten av landet.

Vi vet at det er store forskjeller i Oslo. Vestkantskolene gjør det bedre enn østkantskolene, og skoler med svært mange innvandrerelever gjør det dårligere enn skoler hvor alle barna har norskspråklig bakgrunn. Osloskolen er langtfra perfekt, men det er et stort paradoks at selv Oslo-skolene som scorer svakt i byen, gjør det bedre enn skoler på landsbygda i Norge.

På de nasjonale prøvene gjør Oslo-skolene det best i landet både for 5., 8. og 9. trinn.

Her er resultatene: Barneskolene i Oslo er best i landet

I stedet for å klage på målingene, bør fokus være på hvorfor.

  • Er Oslo-folk smartere enn andre (eller er det flere akademikerforeldre)?
  • Er det skolepolitikken med målinger og målstyring som gir resultater?
  • Eller er Oslo-skolen fokusert på kun det som måles - og dårlig på andre ting?

Jeg tror at nasjonale prøver og andre målinger gir kunnskap som forteller oss hva som virker, og hva som ikke virker.

Hvis vi legger til grunn at intelligens er nokså likt fordelt mellom by og land, så er det nærliggende å tro at noe av forklaringen ligger i selve skoledriften i Oslo.

Og jeg mener at offentliggjøring av resultatene gir foreldre og barn redskaper og makt til å bli krevende brukere.

En skolepolitikk basert på synsing gjorde den norske skolen internasjonalt dårlig.

Nå er vi på vei fremover, og det skyldes trolig at vi ser hvilke skoler og land som får gode resultater.

#Oslo #Skole #Nasjonaleprøver #Skolepolitikk #Karakterer #Lærere #Stavrum #Nettpåsak

Hvorfor tror du Oslo-skolene har bedre resultater enn resten av landet? Er det bedre elever, bedre lærere eller juks med målingene?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.