RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Gunnar Stavrum
Sist oppdatert:

Hvorfor gjør indiske innvandrere det så bra?

To innvandrergrupper skiller seg ekstremt positivt ut.

BARN AV INNVANDRERE: Fremskrittspartiets Himanshu Gulati (t.v) og Venstres Abid Raja er barn av henholdsvis indiske og pakistanske innvandrerforeldre. Den ene har gjort det ekstremt godt i forhold til gjennomsnittet av sin innvandrergruppe.
BARN AV INNVANDRERE: Fremskrittspartiets Himanshu Gulati (t.v) og Venstres Abid Raja er barn av henholdsvis indiske og pakistanske innvandrerforeldre. Den ene har gjort det ekstremt godt i forhold til gjennomsnittet av sin innvandrergruppe. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Norsk innvandringsdebatt blir for ofte svart/hvitt og for/mot.

Det skygger for vesentlige nyanser, som at det er voldsomme forskjeller mellom barn av innvandrere fra ulike land.

Barn av indiske innvandrere gjør det eksempelvis ekstremt bra i Norge - de tar faktisk vesentlig mer utdannelse enn barn av etnisk norske barn.

I motsatt ende av skalaen er barn av innvandrere fra Tyrkia og (skuffende nok) fra den største innvandrergruppen fra Pakistan.

Hovedfunnet er ikke så overraskende, nemlig at barn av foreldre med høy utdannelse har en tendens til å ta høyere utdannelse selv.

De to stortingsrepresentantene på bildet er både typiske og utypiske. Himanshu Gulatis foreldre kom til Norge fra India på 70-tallet som henholdsvis lege og fysioterapeut.

FORELDRE OG SØNN: Himanshu Gulatis foreldre er henholdsvis lege og fysioterapeut - og det kom til Norge fra India.

Gulati gikk på Handelshøyskolen BI, og har gjort politisk lynkarriere. Frp-representanten er typisk for barn av indiske innvandrere.

Venstres Abid Rajas foreldre kom fra Pakistan på 70-tallet. Mor var uten utdannelse og far var fabrikkarbeider, men sønnen har lang juridisk utdannelse fra norske og britiske universiteter. Sånn sett er Abid Raja et typisk eksempel på den sosiale mobiliteten til barn av innvandrerforeldre generelt, men han er mer utypisk for dem med pakistansk bakgrunn.

Hvorfor gjør barn av indiske innvandrere det så bra?

La oss begynne med de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå:

Hovedfunnet er ikke så overraskende, nemlig at barn av foreldre med høy utdannelse har en tendens til å ta høyere utdannelse selv.

FORKLARING: Statistisk sentralbyrå har sett på ulike innvandrergrupper, og gruppert dem etter om hovedinntektsyteren (ofte far) hadde lav eller høy utdanning i 1993. Som tabellen viser har barn av indiske og vietnamesiske foreldre høy utdannelse nesten uansett - mens barn av pakistanske og tyrkiske foreldre har mindre utdannelse.

Det finnes et vell av forskning som viser «at kombinasjonen av arv og sosial bakgrunn har betydning for barns økonomiske levekår som voksne».

- Andre undersøkelser viser at det å være utsatt for økonomiske problemer ser ut til å gå i arv, skriver SSB-forskerne Mads Ivar Kirkeberg og Jon Epland.

Økonomiske problemer kan altså gå i arv. Men det forklarer ikke hvorfor norskfødt barn av innvandrere fra India og Vietnam gjør det bedre enn så godt som alle andre - ikke bare i utdannelse, men også i egen inntekt.

SOSIAL MOBILITET: Barn av innvandrere fra India og Vietnam klatrer mer økonomisk og sosialt enn etniske norske barn når foreldrene har lav utdannelse.

«Lyspunktet» blant barn av tyrkiske og pakistanske foreldre er døtrene. I motsetning til sine mødre er de aller fleste yrkesaktive

Et annet og positivt funn er at norskfødte barn av innvandrerforeldre gjør det bedre enn sine foreldre.

Les mer: Tjener bedre enn foreldrene

Det viser at det faktisk pågår en økonomisk integrasjon som man lett mister i en svart/hvitt-diskusjon.

Men det mest interessante og betente skriver ikke Statistisk sentralbyrå om - nemlig hvilke kulturelle faktorer som forklarer forskjellen på barn av indiske og vietnamesiske foreldre og de store gruppene fra Tyrkia og Pakistan.

Økonomisk burde det vært motsatt. Tyrkia har en vesentlig mer utviklet økonomi enn India og Vietnam, med et brutto nasjonalrprodukt per innbygger som er tre ganger høyere. Pakistan er grovt regnet på samme nivå.

Du kan sjekke selv: Sammenligning mellom ulike land

Kulturelt er det store forskjeller, for eksempel i religion. Tyrkia og Pakistan er muslimske land (over 95 prosent er muslimer), mens 80 prosent av inderne er hinduister, og det er store variasjoner i vietnameseres livssyn.

Når Statistisk sentralbyrå ikke gjør forsøk på å forklare årsakene til forskjellene mellom barn av innvandrere fra ulike land, blir det overlatt til hobbyanalytikere å lansere hypoteser. Da er det lett å trive til religion og kulturelle forskjeller.

Det store bildet er uansett at ting går fremover. Sysselsettingsgapet mellom innvandrere og resten av befolkningen har sunket. Det er dessverre også et faktum at innvandrere som kommer hit som flyktninger har vesentlig lavere sysselsetting enn andre grupper.

Men det er noe som ikke har endret seg, skriver Statistisk sentralbyrå:

«Forskjellene mellom innvandrergruppene har imidlertid holdt seg noenlunde konstant gjennom hele perioden. Sysselsettingsnivåene i de ulike gruppene kan inndeles i fire:

1) Norden, Vest-Europa og EU-land i Øst-Europa som ligger omtrent på nivå med resten av befolkningen eller litt over,

2) Øst-Europa utenom EU, Nord-Amerika og Oseania og Sør- og Mellom-Amerika med en differanse på mellom 5 og 10 prosentpoeng i forhold til resten av befolkningen etter 2007,

3) Asia med tilsvarende differanser på mellom 13 og 17 prosentpoeng og

4) Afrika med differanser på mellom 23 og 28 prosentpoeng.»


Det sentrale spørsmålet er likevel ubesvart: Hvorfor gjør barn av innvandrere fra India det så mye bedre enn alle andre?

Hva mener du er årsaken til forskjellene mellom de ulike gruppen av innvandrere? Er det religiøse, kulturelle eller andre grunner?