Gå til sidens hovedinnhold

Innvandrerbarn sliter på skolen


Tidligere kunnskapsmininster Kristin Halvorsen har etterlatt seg et stort problem for nåværende kunnskapsmininster Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Kunnskapsdepartementet.

Barn av innvandrere gjør det vesentlig dårlige enn norske på skolen.

- Entydige resultater fra nasjonaleprøver viser at i både engelsk, lesing og regning, er det en større andel innvandrere på de laveste nivåene enn elever uten innvandrer-bakgrunn, er konklusjonen til Statistisk sentralbyrå i rapporten «Innvandrere i grunnskolen».

Rapporten ble rett før jul gjengitt som hovedoppslag i Aftenposten, med tittelen «Norges beste skoleelever».

Avisens forsideinngress sier at «Barn født i Norge av innvandrerforeldre fikser skolen bedre enn elever med norske foreldre».

Det er riktig for noen innvandrerbarn, men gir et helt feil totalinntrykk.

Omtrent som å si at barn av alkoholikere og narkomane gjør det bedre på skolen enn andre.

Med andre ord: Stort sett er det feil, men det finnes unntak.

Sannheten er at barn av innvandrere gjør det gjennnomgående dårligere når de går ut av 10. klasse: - Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng er mer enn fem poeng lavere for innvandrere (35,1) enn for elever uten innvandrerbakgrunn (40,4), står det i SSB-rapporten.

Du kan lese den her: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen

Det hadde vært oppsiktsvekkende om innvandrerbarn jevnt over scoret bedre enn etnisk norske.

Og det er faktisk slik at enkelte innvandrergrupper gjør det bra. Barn fra Sri Lanka (som de avbildete i Aftenposten) er flinke på skolen.

Hva betyr det?

At det ikke er innvandringen i seg selv som forklarer skoleresultatene, men sosial bakgrunn.

Barn av foreldre med høy utdannelse gjør det vesentlig bedre enn andre barn.

- Dette gjelder for alle fag og alle grupper, slår SSB fast.

Innvandrerbarn av foreldre med høy utdannelse har i snitt 43,0 grunnskolepoeng - altså vesentlig bedre enn gjennomsnittet blant barn av etnisk norske foreldre.

  • Barna gjør det bedre på skolen hvis begge foreldrene jobber.
  • Jo yngre barna er når de kommer hit, desto bedre på skolen.
  • Jentene gjør det systematisk bedre enn innvandrer-guttene.
  • Innvandrere som kom hit som flyktninger, gjør det dårligere på skolen.

Et annet interessant trekk er de store forskjellene i hvor innvandrerbarna stammer fra.

«Vestlige» innvandrere gjør det nesten like bra på skolen som etnisk norske, og norskfødte barn av «vestlige» innvandrere gjør det bra på skolen - spesielt jentene. (Jenter med foreldre fra Kina har i snitt 48,9 poeng!).

Skolevinnerne kommer fra land som Sri Lanka, Vietnam, Kina og Tyskland.

På bunn finner vi innvandrerbarn fra Eritrea, Somalia, Thailand og Tyrkia.

Eritrea er for øvrig det landet som har flest asylsøknader til Norge i fjor - i august kom 44 prosent av asylsøkerne til Norge fra det krigsherjede landet.


Barn av familier fra Sri Lanka scorer dårlig når de er født i utlandet, mens norskfødte barn av foreldre fra Sri Lanka klatrer høyt. Det tyder på at denne gruppen takler integrasjonen til norsk skole bra.

Konklusjon:

Innvandrerbarn gjør det systematisk dårligere på skolen enn barn av etnisk norske foreldre.

Spesielt dårlig scorer litt eldre gutter som kom hit som flyktninger, der foreldrene ikke er i jobb eller har høyere utdannelse.

Hvis vi ikke klarer å bryte denne onde sirkelen, så ender vi opp med en stor gruppe som får store problemer med å skaffe seg arbeid i det norske samfunnet.

Det er den brutale sannheten uten sminke.