Innvandrere flykter ut av arbeidslivet

 


Kurven som bør bekymre arbeidsminister Robert Eriksson: Seks av ti flyktninger fra Somalia kommer aldri inn i yrkeslivet. (Foto: Øyvinn Mygge, ASD).Mens nordmenn skal jobbe til de blir 72 år, faller halvparten av innvandrerne ut av yrkeslivet før de er 50 år.

Regjeringen vil heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år i første omgang, og så videre til 75 år i neste omgang.

Dette skjer samtidig som at store grupper faller ut av yrkeslivet lenge før den tid.

Spesielt gjelder det innvandrere fra ikke-vestlige land: - Midtveis i 40-årene begynner sysselsettingen blant de med lang botid å synke fra i underkant av 70 prosent til ned mot 50 prosent tidlig i 50-årsalderen og senere enda lavere, heter det i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Les rapporten: Sysselsetting og økonomiske overføringer blant sju ankomstkohorter av innvandrere

Den ferske grafikken under kan se komplisert ut, men innholdet er dynamitt.

  • Åtte av ti nordmenn (blå stripe) er sysselsatt fra de er 26 år gamle og de neste tretti årene.
  • Vestlige innvandrere (hele striper) har noenlunde samme yrkesdeltakelse.
  • Ikke-vestlige innvandrere, derimot, begynner å droppe ut når de passerer 40 år.

- En tilsvarende brå nedgang i sysselsettingen i 50-årsalderen ser vi verken blant de vestlige innvandrerne eller i referansegruppen i den øvrige befolkningen, heter det i SSB-rapporten.

 

Med lengre levealder og mindre krevende fysiske yrker, er det naturlig at stadig flere av oss arbeider lenger.

Å gi folk rett til å stå i arbeid til de er 72 og 75 år er en rettighet, og ingen plikt.

Men elefanten i rommet er den lave sysselsettingen blant mange innvandrere.

At det tar tid å komme inn i yrkeslivet, er naturlig når du kommer fra et uland i krig.

Men det er ikke like naturlig at sysselsettingen dropper så radikalt når man kommer i 40-årene, og allerede er i arbeid.

  • Arbeidsinnvandrere og utdanningsinnvandrere har høy sysselsetting.
  • Familieinnvandrere og flyktninger har mye lavere sysselsetting.
  • Enkeltland har ekstremt lav sysselsetting - «verstingene» er Somalia og Irak.

Norge har åpne grenser for flyktninger av humane årsaker, ikke økonomiske.

Men det er svært dyr humanisme om asyl i praksis betyr et liv på trygd.

 Flyktninger fra Somalia har bare 30-40 prosent sysselsetting etter 10-15 år her i landet.

Mennene har vesentlig høyere sysselsetting enn kvinnene.

Som grafikken over viser, er det knapt noen forskjell på om flyktningene kom hit tidlig på 90-tallet eller ganske nylig.

Det betyr at rundt 70 prosent av kvinnelige somaliske flyktninger som får asyl i Norge aldri kommer inn i arbeidslivet.

Hvis ikke vi løser det problemet, vil det på sikt undergrave hele asylpolitikken.

#Innvandring #Somalia #Sysselsetting #Arbeid #SSB #Statistikk #Flyktninger #Stavrum #Nettpåsak

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.