Innvandringen vil fortsette

 


Innvandringen til Norge vil fortsette, uansett om det blir Erna Solberg eller Jens Stoltenberg som regjerer etter september. Foto: Høyre.Hvis du tror de fleste innvandrerne kommer fra Somalia, så tar du helt feil.

Dette kartet fra Utlendingsdirektoratet gir en god illustrasjon over hvilke land innvandrerne kommer fra - og hva som er grunnen til at de slapp inn i Norge.

Men kartet mangler en stor fiolett runding.

Gjett hvor?

 


Illustrasjonen viser hvor innvandrerne kommer fra - og hvilket grunnlag de har hatt for innvandring. Kilde: Utlendingsdirektoratet.

For å hjelpe deg på vei: De største rundingene betyr rundt 3.000 innvandrere til Norge, og i den kategorien er bare Somalia og Filippinene.

Totalt er det 34.600 mennesker på kartet fra UDI.

Det mangler en sirkel som er cirka 20 ganger større enn sirkelen for Somalia.

Hva mangler?

Svaret er innvandrere fra Europa.

I fjor kom det 56.132 innvandrere fra EØS-området.

Av rundt 90.000 innvandrere, er altså over 60 prosent fra Europa.

Den brutale behandlingen av familier og barn som har vært her i en årrekke, er bare symbolsk terror mot enkeltpersoner.

Det viser samtidig hvor illusorisk det er å snakke om å begrense innvandringen til Norge betydelig hvis man ikke vil røre EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet.

Den typiske innvandrer er ikke en mørk, muslimsk kvinne fra Somalia, men en lyshudet, katolsk mann fra Polen.

Her ser du tallene: EØS-registreringer

Den europeiske innvandringen viser for øvrig et annet interessant trekk: Nesten 12.000 av våre nye landsmenn fra Europa kom som familiegjenforening.

Typisk kommer det en østeuropeisk håndverker først (nesten utelukkende menn) - og så kommer kona og resten av familien etter noen år.

Statistikken fra UDI gir et interessant bilde av den globale migrasjonen Norge er en del av.

Utenfor EØS-området var det nesten tre ganger flere som kom hit for å jobbe og studere, enn de 6.200 som fikk asyl og beskyttelse mot forfølgelse.

Her er tallene for alle land: Antall innvilgede førstegangstillatelser

Kommer du fra Eritrea, Somalia, Irak eller Afghanistan, så får så godt som alle innvilget oppholdstillatelse: Permament oppholdstillatelse etter statsborgerskap.

På topp i bortvisning finner vi land som Nigeria, Russland og Albania.

Over tid blri snaut 10.000 asylsøkere avvist hvert år - mens rundt 6.000 får opphold.

Tallene fra UDI er nyttige å ha i bakhodet inn i en valgkamp hvor innvandring blir en av sakene.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandring har kostet over 70 milliarder kroner under den rødgrønne regjeringen siden 2005.

Tall fra Brochmann-utvalget viser at vestlige innvandrere er «lønnsomme», mens innvandrere fra østeuropa og resten av verden er «ulønnsomme». Det hører med til historien at også nordmenn er «ulønnsomme».

Les også disse bloggene:

Er innvandrere lønnsomme?

Slik blir innvandring lønnsomt

Røkke tjener på innvandrere

Halv million utlendinger i Norge

Innvandrere koster 70 milliarder

Den mest lønnsomme innvandreren kommer hit med utdannelse eller fagkunnskap, utfører en tidsbegrenset jobb, og drar hjem igjen.

Et godt eksempel er filipinske au pairer, som er den største gruppen av innvandrere til Norge.

De er her i maksimum to år, og må så dra hjem igjen.

Moralen er at man ikke kan snakke om innvandring og innvandrere som en ensartet gruppe.

Vi gir asyl og beskyttelse mot forfølgelse til personer som trenger det, og kan ikke forvente at det er lønnsomt.

Den brutale behandlingen av familier og barn som har vært her i en årrekke, er bare symbolsk terror mot enkeltpersoner.

Det vi bør diskutere er hvordan vi sikrer oss de flinkeste og best utdannede innvandrerne - for eksempel en spansk ingeniør til norsk oljeindustri.

Og så bør vi diskutere hva det er med det norske samfunnet som gjør at mennesker som kommer hit med arbeidslyst for å gi seg selv og sin familie et bedre liv, for ofte havner på trygdebudsjettet.

For innvandringen kommer til å forbli høy så lenge ingen vil røre EØS-avtalen og den frie retten til å reise og bo hvor man vil.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.