Sakte, men sikkert, er den virkelige formuen til Jonas Gahr Støre båret frem i lyset.

- Jeg erfarte av fjoråret at selv om jeg viste normal åpenhet rundt min økonomi, og fulgte de gjeldende retningslinjene, så ble det en uklarhet som var helt unødvendig, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv.

Etter at Gahr Støre i fjor solgte engelske aksjefond, kommer den skjulte formuen i familieselskapet Femstø AS tydeligere frem. Norsk aksjelov pålegger selskapet å sende inn årsregnskapet og der fremkommer det nå tydeligere hvilken gullgruve Femstø er.

Ifølge opplysninger Jonas Gahr Støre har gitt Dagens Næringsliv, hadde Femstø en bokført egenkapital på 71,3 millioner kroner ved årsskiftet.

Ifølge DN ser formuen slik ut:

Aksjer i Femstø: 71,3 mill.
Bolig (ligningsverdi): 4,1 mill.
Hytte (ligningsverdi): 0,9 mill.
Aksjer og bank: 3,8 mill.
Gjeld: 7,9 mill.
Netto formue: 72,3 mill.

Det er åpenbart at Jonas Gahr Støres virkelige formue er høyere. Oslo børs har gått opp 8,7 prosent siden årsskiftet, så hvis aksjeformuen har holdt tritt, vil bare det justere opp aksjeverdiene til rundt 80 millioner kroner.

Bolig og fritidseiendommen er også betydelig mer verdt enn ligningstakstene - trolig i størrelseorden 15-20 millioner kroner mer.

Arbeiderpartiets partileder har altså en reell formue som i dag ligger nærmere 100 millioner kroner.

Jonas Gahr Støre opplyser for øvrig at i 2017 hadde inntekter på 3,1 millioner kroner og betalte anslagsvis 1,5 millioner kroner i skatt.

Og hva så?

At Arbeiderpartiet har en partileder som er en formuende arving er i utgangspunktet positivt fordi det gir ham personlig innsikt i finans, eiendomsmarkedet, skatt og øvrig næringsliv.

I flere saker har han også kommet opp i problemer knyttet til hans private formue og kjøp av arbeidskraft på fritidsboligen og i huset i Oslo. Også slike saker gir innblikk i hvordan regelverket som Stortinget er vedtatt virker i det virkelige livet.

Åpenheten Jonas Gahr Støre nå viser burde være en selvfølge også for andre politikere på Stortinget. Regnskapet i Femstø AS er offentlig, så der kan ikke Gahr Støre gjøre så mye fra eller til. Og verdien av hus og fritidseiendom er selvsagt mye høyere enn ligningstakstene.

Ifølge eiendomsskattelisten til Oslo kommune har villaen en takst på 12,0 millioner kroner - altså rundt tre ganger høyere verdi enn ligningstaksten Jonas Gahr Støre oppga til Dagens Næringsliv.

Men Jonas Gahr Støre skal ha ros for også å legge frem ytterligere detaljer om sin private formue, og ikke minst detaljer om inntekter og skatt. Han opplyser blant annet at han i 2017 mottok 551.000 kroner i lønn og naturalytelser fra Arbeiderpartiet i tillegg til lønnen fra Stortinget.

For folk flest er det opplysende at Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre nå er mer åpen om sin privatøkonomi. Det kan kanskje skape problemer på venstresiden at han er formuende.

Men penger og innsikt i økonomi bør ikke brukes mot personer, og det er liten tvil om at Jonas Gahr Støre i flere tilfeller står for en økonomisk politikk som ikke er i tråd med hans egne interesser.

I nabolaget kan derimot trofaste Høyre-velgere flire litt i skjegget, og tenke: «Han er en av oss».

Hva mener du? Er det greit eller problematisk at Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre har en virkelig formue på nærmere 100 millioner kroner?