RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Gunnar Stavrum

Kirken slippes fri med gullkortet

 

Kulturminister Thorild Widvey gir fra seg styringen, men tar regningen for Den norske kirke. (Foto: Kulturdepartementet/Flickr).

Staten vil skille seg fra Kirken, men vil fortsatt betale 1,3 milliarder kroner i året i underholdningsbidrag. 

Norge er i ferd med å avvikle statsskirken, og innføre et fornuftig skille mellom staten og en religiøs tro.

Men det blir litt halvt når staten fortsatt skal betale regningen, uten å ha noen styring med Kirken.

En naturlig prinsippiell oppfølging av skillet ville være at Den norske kirke selv skaffet seg inntektene gjennom bidrag fra sine menigheter.

 
I høringsbrevet som kirkemininster Thorild Widvey nå har sendt ut, blir det milliardoverføringer i lang tid fremover:

- Statens netto bevilgninger til den delen av krikens virksomhet som foreslås skilt ut, er i 2014 på rundt 1,3 mrd. kroner og omfatter rundt 1 600 årsverk, heter det i høringsnotatet.

Du kan lese det her: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille

Kirkemøtet ønsker at prester, proster, biskiper og de administrativt ansatte skal overføres til Den norske kirke - men at kirken og staten skal ha et «felles arbeidsgiveransvar i en fremtidig kirkeordning».

Hvorfor det?

Er det ikke mer naturlig at det er Den norske kirke som finansierer sin virksomhet, og som har arbeidsgiveransvaret?

Å oppheve statskirken har vært en seig prosess siden kirkeforliket i Stortinget i 2008.

Biskoper og prester blir nå ansatt av Kirken, ikke av statsråd.

Men det foreløpig mer snakk om å bo litt fra hverandre, og ingen fullført skillsmisse.

Som det heter i Grunnloven: «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten».

 

Human-Etisk Forbund mener at vi fortsatt har en statskirke, og liker dårlig at man bruker «den lite skjønnsomme betegnelse Norges Folkekirke», og dermed knytter sammen nasjon og folk til et bestemt trossamfunn.

Prinsippielt har Human-Etisk forbund rett.

Det er på tide å gi Den norske kirke ansvar og slippe den fri.

Men da kan man ikke beholde et sugerør med økonomiske privilegier fra staten.

#Kirken #Widvey #Kulturdepartementet #Statskirke #Folkekirke #Human-Etisk #Stavrum #Nettpåsak