Kirken vil tape homo-motstand

 


Kirkemøtet er stemt inn av kun 13,5 prosent av medlemmene i Den norske Kirke. Bilde viser en av avstemningene på årets kirkemøte. Foto: Den norske Kirke.

Den norske Kirke er grunnleggende udemokratisk. Bare 7 prosent av medlemmene er bak vedtaket om å nekte homofile ekteskap.

Med knapt flertall vedtok Kirkemøtet å si nei til kirkelige ekteskap for homofile.

- Et slag i ansiktet på homofile, er kommentaren fra tidligere Høyre-statsråd Per-Kristian Foss.

 

Nå strømmer homofile og deres støttespillere ut av kirken, mens andre mobiliserer til omkamp ved kirkevalget om to år.

- Jeg møter ungdom som synes det er helt uforståelig at kirken ikke kan anerkjenne at folk er homofile og lesbiske, sier gateprest Jan Christian Kielland til Dagsavisen.

Hvordan kan kirkemøte vedta noe som er i så i strid med hva folk flest mener?

Svaret er at rundt 3,5 av 3,9 millioner medlemmer ikke stemte ved forrige kirkevalg.

Det er nærliggende å anta at det er de mest kirkelig engasjerte som stemmer.

Dermed har i praksis rundt 220.00 av kirkens 3,9 millioner medlemmer avgjort denne saken.

De kommer til å tape saken over tid, men føyer år til en skammelig tradisjon tilbake til Bispemøtet i 1954 som uttalte at homofili var «perverst og forkastelig».

Det store problemet er at Den norske Kirke er et skinndemokrati.

Ved kirkevalget i 2009 stemte 13,1 prosent av medlemmene - to år senere hadde valgdeltakelsen steget marginalt til 13,5 prosent.

Kirkevalget velger representantene til kirkemøtet, og det var kirkemøtet som nylig behandlet forslaget om kirkeekteskap for homofile.

Der ble forslaget om å innføre en ekteskapsliturgi for homofile stemt ned med så knapt flertall som 51 mot 64 stemmer.

Homofile kirkeekteskap ble altså avvist av et knapt flertall blant representantene som ble innvalgt av de 13,5 prosentene som avga stemme ved kirkevalget.

Det er altså et forsvinnende lite antall personer - trolig rundt syv prosent av medlemmene - som har diktert Kirkens fortsatte syn i denne saken.

De gjorde det på tvers av et klart flertall av biskopene, som gikk inn for å åpne døren for kirkelige homofile ekteskap.

Jeg har stor forståelse for dem som nå gir opp og melder seg ut av kirken.

Men jeg er enige med dem som nå vil mobilisere til kirkevalget om to år, og stemme de homofobe ut av Kirkemøtet.

Det skal ikke så mye til (se grafikken under).

 Det er et lyspunkt at Bispemøtet nå åpner for homofile kirkeekteskap, og det tyder på at motstanden snart er nedkjempet.

For Den norske Kirke har synet på homofilt samliv vært vanskelig i en årrekke.

Bare siden 1973 har Bispemøtet behandlet saken 21 ganger, før et flertall nå åpner for en ny tolkning av Bibelen.

Flertallet viser til at Bibelen må tolkes ut fra sin samtids patriarkalske samfunnssyn, når den beskriver ekteskapet som en pakt mellom en mann og en kvinne.

Flertallet av biskopene viser til menneskesynet og likeverdet som kommer til syne i Paulus brev til Galaterne, der han skriver: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus».

- Blant biskopene er det ulik teologisk vurdering av forholdet mellom homofilt samliv og Guds skapervilje. Samtidig erkjenner vi alle at også mennesker av samme kjønn kan elske hverandre og ønske å leve i tillit, troskap og samhold livet ut. De bør ha rett til å gjøre det i former som ivaretar og ordner dette samlivet, mener flertallet av biskopene.

Dessverre ble det underkjent av folk som bare har 7 prosent av medlemmene i Den norske Kirke bak seg.

#Kirken #Homofili #Paulus #Galaterne #Vigselliturgi #Forbønn #Stavrum #Nettpåsak

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag