Den 16. november i fjor var en jubeldag for miljøbevegelsen. Da kom rådet fra Norges Bank om at Oljefondet burde selge alle oljeaksjene.

På kort tid fikk banken støtte fra ledende samfunnsøkonomer, flertallet på Stortinget og miljøbevegelsen. Fondets oljeaksjer for over 300 milliarder kroner skulle ut, var det unisone rådet.

Heldigvis er ikke rådet vedtatt og gjennomført ennå. Hadde det skjedd i november i fjor, ville Oljefondet gått glipp av en verdistigning på oljeaksjene på anslagsvis 100 milliarder kroner til nå, hvis vi tar utgangspunkt i energiindeksen på Oslo Børs.

(Det nøyaktige tallet avhenger av hvilke oljeaksjer og i hvilken valuta fondet er investert).

Mens mange i miljøbevegelsen, eksperter og andre forståsegpåere har advart mot olje, har Kjell Inge Røkke gått motsatt vei.

Da det så mørkt ut i 2015, skrev han i sitt årlige brev til aksjonærene: «Hvis spørsmålet er om jeg fortsatt har stor tro på å investere i olje- og gassrelaterte selskaper, er svaret utvilsomt ja».

Etterhvert begynte oljeprisen å stige og milliardverdiene å øke i Aker.

I aksjonærbrevet 2017 viser Kjell Inge Røkke til kritikken han fikk for oljeinvesteringene i Det Norske oljeselskap og Marathon Oil:

- Etter at oljeprisen raste var det forståsegpåere som mente dette var et skoleeksempel på et dårlig oppkjøp, skrev Røkke i aksjonærbrevet, og la til hvordan han mener det har gått:

- På få år har vi tatt spranget opp fra å spille i kretsserien blant oljemygger til å spille i toppen av Champions League blant uavhengige lete- og produksjonsselskaper i Europa, skrev Kjell Inge Røkke.

Selv er han eier og manager, og sitter med aksjer for rundt 40 milliarder kroner i oljekonsernet Aker. Det er penger, det også.

Bare de tre siste månedene har Akers eierandel i Aker BP steget med 13,1 milliarder kroner i verdi. Olje og oljeservice står i dag for rundt 80 prosent av verdiene i Røkke-systemet.

Hva er det å lære av denne historien?

For det første at eksperter, analytikere og andre spåmenn ikke alltid treffer. Foreløpig er det langtfra sikkert at miljøbevegelsen har rett når de hevder at olje er på vei ut. Både prisen og etterspørselen har steget de siste to-tre årene.

Miljøpartiet De Grønne sier eksempelvis i sitt program at de vil «stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode».

MDG sier lite konkret om hvor statens inntekter da skal komme fra, eller hvordan de vil kutte i velferdsstaten for å få et budsjett i balanse.

Så skal det sies at Norges Bank ville ut av oljeaksjer ikke fordi de misliker sektoren, men fordi nasjonalbanken mener at Norge totalt sett er for oljeavhengig - og det er absolutt et poeng.

Les rådet: Norges Bank anbefaler å ta oljeaksjer ut

Hvis oljeprisen stiger, tjener Norge milliardbeløp uansett om Oljefondet er ute av oljeaksjer. Og faller oljeprisen, vil Oljefondets andre aksjer være en liten støtpute. For å unngå risiko kan det altså være bra for Norge, selv om det ikke nødvendigvis er bra for Oljefondet.

Men salg handler også om timing. Hadde Oljefondet dumpet oljeaksjene sine i november i fjor, ville fondet gått glipp av eventyrlige gevinster. Nå er energiaksjer over 40 prosent av alle aksjene på Oslo børs.

Den legendardiske amerikanske oljemilliardæren J. Paul Getty ble en gang spurt om han hadde en oppskrift for suksess.

Svaret var enkelt: Stå opp tidlig, arbeid hardt, finn olje.

Det er en oppskrift Kjell Inge Røkke har fulgt.

I dag kan han le sist.

Hva mener du? Bør Oljefondet ut av olje, eller bør vi gjøre som Kjell Inge Røkke og satse enda mer på olje?