*Nettavisen* Nyheter.

Knuser myter om norsk skole

Kristin Halvorsens offentlige skole visker ikke ut forskjellene mellom elevene, viser ny forskning.

Skoler med rundt ti prosent innvandrere gjør det bedre enn helt «norske» skoler. Men det aller viktigste er foreldrenes utdannelse.

Det eksisterer mange myter om skolen, og en av dem er at helnorske skoler - altså skoler uten en eneste innvandrer - gjør det best.

Noen tror også at flere lærere og flere pc'er i klasserommene gjør et stort utslag.

Slik er det ikke.

Den enkeltfaktoren som virkelig forklarer hvor godt et barn gjør det på skolen, er foreldrenes utdannelse.

  • I 5. klasse får barn av foreldre med kun grunnskole i snitt 45 poeng - mens forskerbarn får 57 poeng.
  • I 8. klasse øker forskjellen - fra 44 poeng hos barn med foreldre uten kjent utdannelse, til 59 poeng hos forskerbarn.

Konklusjonen er knusende: «...forskjellen i prestasjoner etter foreldrenes utdanningsnivå forplanter seg og forsterkes over tid. Forskjellene utviskes ikke gjennom skoleløpet».

Ingen andre faktorer betyr i nærheten like mye - enten det så er snakk om antall lærere, andelen innvandrere eller om det er en bokmål- eller nynorskskole.

Kilde: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

- Den norske skolen har de høyeste ressursene og den høyeste lærertettheten pr. elev i verden, men klarer ikke å løse sitt viktigste oppdrag, å gi alle elever samme mulighet, uansett bakgrunn, sier Oslos skolebyråd Torgeir Ødegaard til Finansavisen.

Rapporten Ødegaard viser til er på 214 sider, og heter Elevers prestasjonsutvikling - hvor mye betyr skolen og familien?

Her er rapporten.

Forskerne har sjekket de nasjonale prøvene, og prøvd å forklare forskjellen mellom enkeltelever ved å se på ressurssituasjonen på den enkelte skole, kjønn og hvilken sosial bakgrunn elevene har.

Hovedfunnet er nedslående for lærerorganisasjonene som krever mer penger og lærere til skolen, og for dem som tviholder på den offentlige skolen for å skape likhet.

Det er nemlig liten forskjell mellom de enkelte skolene når man justerer for andre faktorer.

Skolen klarer ikke å veie opp for det barna har med seg i skolesekken hjemmefra første skoledag.

For å overdrive:

Dersom du skal gjøre det godt på skolen, så hjelper det å være jente, ha forskerforeldre, gå på en skole med et moderat innslag av innvandrere (rundt ti prosent er perfekt) - altså en litt blandet middelklasseskole.

Dårligst scorer ikke-vestlige innvandrerelever som kom til Norge når de var relativt gamle - og barn av foreldre med lav utdannelse, og barn av skilte foreldre.

Hva betyr det? Jo, at den offentlige skolen reproduserer ulikhet.

Trøsten er at elevene kan gjøre noe med sin egen situasjon. Det alltid er noen som har det verre, og sammenhengene er ikke sterkere enn at motiverte og flittige elever kan løfte seg selv etter håret - særlig hvis foreldrene tar seg sammen og bidrar.

Guttene skårer dårligere enn jenter fordi det er mange som ligger helt på bånn, men det er også mange gutter blant de absolutte enerne - særlig i matte.

Oslo sliter med en bosetning hvor endel skoler både har mange innvandrerbarn, men også foreldre med lav utdannelse og dårlig økonomi.

Men alt er ikke håpløst av den grunn.

Samlet gjør Oslo-skolen det best i landet - og langt bedre enn skolene i utkant-Norge.

Selv om nivået er dårligere på skoler med svært høy andel ikke-vestlige innvandrere, så lærer elevene like mye på disse skolene som andre skoler.

- Vi finner ikke at andelen med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn ved skolen har noen signifikant effekt på prestasjonsutviklingen fra 5. til 8. trinn, konkluderer rapporten.

Man kan altså ha like stort utbytte av å gå på disse skolene som på andre skoler, selv om de ikke visker ut forskjellene mellom elevene da de begynte.

Snittresultater i engelsk, lesing og regning.

Samlet: Kjønn betyr noe, men ikke mye. Innvandringsbakgrunn betyr mye, spesielt der det er «klynger» med svært høy innvandrerandel. Kom du ung og har bodd lenge i landet, så hjelper det betydelig. Er du norskfødt, men barn av innvandrere, så nærmer du deg gjennomsnittet. Geografi betyr en del. Private skole gjør det noe bedre enn offentlige.

Hvis politikerne skal bruke mer penger, så er det viktig å se på hva som betyr noe: Andel elever på SFO betyr mye mer enn hvor mange av lærerne det er, og om de har godkjent fagutdannelse. Flere kvinnelige lærere er bra.

PS: Noen vil bortforklare funnene med juks eller fritak fra prøvene, men resultatene fra 10. trinn omfatter mer enn 99 prosent av alle elevene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.