I dag kom avklaringen mange har ventet på: Kristelig folkeparti står på stortingsvedtaket, og vil ikke stoppe den omstridte regionreformen.

Det er en viktig og riktig avklaring som setter hensynet til innbyggerne og til en god offentlig forvaltning foran politisk spill.

- KrF har bare én plan: å gjennomføre denne viktige reformen, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

- Vi ønsker å flytte makt ut av Oslo for å bygge opp regionsentrene og ta hele landet i bruk. Stortinget har to ganger vedtatt hvordan strukturen skal være. Vi skal gjennomføre den reformen vi har startet.

Det er underlig at 33.000 nei-stemmer i Finnmark fikk Arbeiderpartiet til å forsøke å torpedere en regionreform de egentlig er for, fordi den er gjennomført på den eneste måten som er praktisk mulig - nemlig ved at Stortinget bruker makt.

Dermed sikrer Kristelig folkeparti på nytt flertall i Stortinget for å gjennomføre sammenslåing av Troms og Finnmark, og for Viken-regionen.

Dette er helt nødvendig for at landet skal få regioner som er folkerike nok til at viktige oppgaver kan flyttes ut fra statlige etater, og over til folkevalgt styring.

Neste skritt nå er den såkalte oppgavemeldingen, altså en konkret plan for hvilke oppgaver som skal flyttes til de nye regionsentrene som kommer i Tromsø (for Troms og Finnmark) og Bærum (sannsynligvis for Viken).

I ettertid kan sommerens nei-kampanje og forsøk på omkamp fremstå som et historisk blindspor som skapte unødig usikkerhet for titusenvis av ansatte over hele landet, og som truet med å stanse fremdriften.

Det er underlig at 33.000 nei-stemmer i Finnmark fikk Arbeiderpartiet til å forsøke å torpedere en regionreform de egentlig er for, fordi den er gjennomført på den eneste måten som er praktisk mulig - nemlig ved at Stortinget bruker makt.

Det dårligste argumentet mot de nye regionene er geografisk avstand til regionsenteret - akkurat som om særlig mange tråkker ned dørene til dagens fylkeskommuner. Det er 12 mil fra Bærum til Halden, og temmelig nøyaktig like langt fra Geilo til Bærum, som fra Geilo til Drammen (20 mil).

I den noe regionen i nord er det 30 mil fra Alta til Tromsø, mens det er 45 mil fra Alta til dagens fylkessenter i Vadsø. I Finnmark er motstanden naturlig nok sterkest i Øst-Finnmark, og det er ikke så rart. I Vest-Finnmark blir avstanden i mange tilfeller kortere til Tromsø enn til Vadsø.

Det beste argumentet mot reformen er at noen av de nye regionene virker geografisk ulogiske, men årsaken til det er at Stortinget har brukt for lite makt til å tegne kartet - og overlatt for mye til lokale meningsmålinger. For ettertiden er det synd at tradisjonelle styringspartier som Høyre og Arbeiderpartiet ikke samarbeidet mer underveis.

Det viktigste er at geografisk avstand lokalt nesten alltid er kortere enn til Oslo, der oppgavene ellers vil bli styrt fra. Derfor er den lokale motstanden mot regioner kortsynt og preget av idyllisering av gårsdagen.

Med politisk flertall for å fortsette regionreformen er det klart for det neste viktige skrittet, nemlig å bestemme hvilke oppgaver som konkret skal flyttes ut.

Hva mener du? Er du lettet eller skuffet over at Kristelig folkeparti slår ring om regionreformen?