Kristne skoler på statens regning

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Generalsekretær Øyvind Åsland i Norsk Luthers Misjonssamband får rundt 150.000 kroner per elev på 23 grunnskoler og videregående skoler. (Foto: Jonathan Ekström).

Skoler som forlanger at lærerne er imot sex utenfor ekteskapet, får det meste av utgiftene dekket av det offentlige.

Norsk Luthers Misjonssamband krever at alle lærerne undertegner et verdidokument der de går imot homofile ekteskap og sex utenfor ekteskapet.

En ting er om dette er lovlig, tatt i betraktning at norsk lov utrykkelig forbyr diskriminering av homofile.

Noe helt annet er at de samme skolene får rundt 150.000 kroner i statsstøtte - per elev!

Klikk på bildet for å forstørre.

 


(Kilde:

Utdanningsdirektoratet satser for tilskudd til private skoler

).

I Norge har vi den absurde situasjonen at staten tar regningen for religiøse privatskoler og privatskoler basert på avvikende pedagogikk. Private skoler som ikke har andre særheter enn at de ønsker å være faglig dyktige, er derimot i praksis ulovlig.

At bare religiøse og sære pedagogiske retninger får drive privatskoler, er resultat av et kompromiss mellom de rødgrønne og Kristelig Folkeparti.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (bildet) ønsker å si ja til noen få «normale» privatskoler - altså skoler som bare er gode, uten å bygge på kristen forkynning er avvikende pedagogikk.

Regjeringens forslag om at departementet kan gi dispensasjon til noen få privatskoler ble vingeklippet i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, med KrF på vippen.

KrFs komitemedlem, Anders Tryvann, sa den gang at «selv om KrF er for privatskoler, så ønsker de ikke et frislipp når det gjelder hvem som får etablere skoler».

Dermed får kommuner og fylker vetorett - men vel å merke kun mot normale privatskoler.

Religiøse eller spesielle pedagogiske skoler som Steinerskolen eller Montesorri blir fortsatt godkjent på autopilot, uten at kommunen og fylket får noe de skal ha sagt.

Norsk Luthers Misjonssamband er eier eller medeier i ni grunnskoler, 14 videregående skoler og flere folkehøyskoler og bibelskoler.

I årets statsbudsjett er det bevilget 3,9 milliarder kroner til slike private skoler.

Klikk på bildet for å forstørre.

 Vanlige privatskoler, som ikke har annet ønske enn å gjøre elevene flinke på normalt vis, blir derimot bekjempet med nebb og klør.

Dermed bør ingen bli forbauset når mediene avslører at de kristne privatskolene faktisk praktiserer streng kristendom av lærerne - noe jeg vil anta at andre religiøse skoler gjør med sine lærere.

Alt på statens regning. Velsignet av de rødgrønne og Kristelig Folkeparti på Stortinget.

Det var Stavanger Aftenblad som første avslørte at «lærere på alle skoler som drives av Norsk Luthers Misjonssamband (NLM) må skrive under på at de tar avstand fra homofile ekteskap, som en del av arbeidskontrakten».

Dette står i strid til første ledd av diskrimineringslovens paragraf 7, der det heter at arbeidsgiver ikkehar lov til å «be om at søkerne skal gi opplysninger om hvordan de stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål».

Men loven har et unntak hvis det «inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte religiøse eller kulturelle syn og arbeidstakerens stlling vil være av betydning for gjennomføring av formålet».

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik er ikke fornøyd, men mener i følge NRK at det er trist at vi ikke har kommet lenger - og at holdningene til homofile fortsatt skal være så fordomsfulle.

Det gjelder i så fall også utdanning av journalister. Et lignende lojalitetskrav finnes for lærerne ved Mediehøgskolen Gimlekollen, hvor alle ansatte må være lojale tl et livssyn som innebærer nei til selvstemt abort, nei til sex utenfor ekteskapet, nei til homofile ekteskap og sjeldent ja til skilsmisse, ifølge Fædrelandsvennen.

Les saken: Lojalitetskrav til ansatte på journalistkole: Nei til abort, homoekteskap og skilsmisse (bak betalingsmur)

Høyskolen har rundt 2.000 studenter i Oslo, Bergen og Kristiansand og utdanner, ifølge Fædrelandsvennen, rundt 20 prosent av alle nye journalister her i landet.

Skolen får 20 millioner kroner i årlig tilskudd fra staten.

Norsk Luthers Misjonssamband mener at det ikke er problematisk at lærerne må skrive under på verdidokumentet. - Det er ikke nødvendigvis slik at lærerne er enige i alt som står i verdidokumentet, sier informasjonssleder Espen Ottosen.

Resultatet er altså statlige millioner til skoler som krever at lærerne tar avstand fra sex før ekteskapet og homofile ekteskap.

Alt på statens regning - takket være en hestehandel mellom venstresiden og Kristelig Follkeparti.

Hva mener du? Er det rimelig at staten betaler 150.000 kroner per elev på kristne privatskoler?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.