Gå til sidens hovedinnhold

Kvinners pensjon koster mer

Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen (i midten) hilser på finansmininster Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stoltenberg. Foto: Morten Holm, Scanpix.

Kvinner arbeider mindre og lever lenger enn menn. Det gir enten dårligere eller dyrere pensjon. Enkelt og greit.

Finanstilsynet får kjeft av LO for å si det helt åpenbare: - For å unngå at kvinner får mindre utbetalt i pensjon enn menn, må kvinners premieinnbetaling blir høyere, sier Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen til Dagens Næringsliv.

- Det er vi imot, svarer LOs medlem i Banklovkommisjonen, Eystein Gjelsvik.

Dagens Næringsliv 14. januar 2013.

Les saken: Vil ha dyrere pensjon for kvinner

I grove trekk blir fremtidens private pensjon slik at arbeidsgiver hvert år betaler rundt 11 prosent av lønnen din inn i et fond.

Når du velger å bli pensjonist, blir pensjonen din regnet ut ved å dele fondet på de årene du har igjen å leve.

Ifølge Statistisk sentralbyrå kan menn forvente å leve til de blir 79 år, mens kvinners forventede levealder er 83,3 år.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Sagt med andre ord: En mannlig 67-åring som går av med pensjon, kan dele pensjonsfondet sitt på 12 gjenværende leveår - mens en kvinne må regne med at fondet skal holde til over 16 år.

Gitt at de har satt av like mye, vil kvinnen altså få 3/4 av den årlige pensjonen til den mannlige kollegaen.

Uansett hvordan man vrir og vender på dette, så betaler arbeidsgiveren ulike beløp for ulike arbeidstakere.

Men LO er ikke alene om å nekte å innse realitetene. Også KrFs stortingsrepresentant Laila Dåvøy reagerer:

Laila Dåvøy, KrF. Foto: Stortinget.

- Forslaget som fremmes om at kvinner må betale høyere pensjonspremier på grunn av forventet høy levealder, vil straffe kvinner for at de trolig vil leve lengre enn menn. Det er uhørt, sier Dåvøy, som mener forslaget er «hårreisende».

Jeg har store problemer med å forstå hva som er alternativet.

Et forslag er å kreve at pensjonsordningene er så kollektive og store at kjønnsfordelingen blir nokså lik.

Men det blir vanskelig i praksis, fordi det vil være lønnsomt for forsikringsbransjen å rette seg mot mannsdominerte arbeidsplasser og yrker.

I praksis får bedriften en årlig beregning fra livselskapet for totalsummen for alle ansatte, men bak den beregningen ligger modeller hvor både kjønn og alder på hver medarbeider er lagt inn.

Inntil nylig kostet det atskillig mer å ansette en eldre arbeidstaker enn en ung. Årsaken var at innbetalingene til pensjon økte radikalt de siste årene før pensjonsalder.

I dag ser vi en lignende effekt: Noe av det smarteste en arbeidstaker kan gjøre, er å svitsje til offentlig sektor rett før han pensjoneres - og komme inn i ordninger som gir 66 prosent pensjon av sluttlønnen (ytelsesbasert ordning).

Kvinner er altså ikke noe spesielt:

  • Det er et faktum at kvinnelig arbeidskraft er dyrere enn mannlig sett fra arbeidsgiverens side (vel å merke hvis det var lik lønn for likt arbeid).
  • Kvinner har høyere sykefravær, er mer borte med syke barn og koster mer i pensjonssparing.

Les en blogg om fenomenet: Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn?

Kort sagt, så jobber kvinner mindre i arbeidslivet - og lever lenger - enn menn.

Det som gjør regnestykket levelig - fortsatt sett med arbeidsgivers øyne - er at kvinner tjener dårligere enn menn for likt arbeid, og det jevner ut de andre økonomiske ulempene sett fra arbeidsgivers side.

Hvorfor er det så provoserende at Finanstilsynet sier det åpenbare?

Og hvorfor blir ren matematikk til en moraldebatt?

Vi har sett det samme i saker om livsforsikring, der mange mener det er urettferdig at overvektige røykere skal betale høyere premie enn sunne asketer.

Økonomisk er det ikke noe annet enn bilforsikring. Er du mann og har hatt førerkort i kort tid, er det svinedyrt å forsikre en 1300 kubikk motorsykkel.

Det er ikke fordi selskapet har noe imot deg personlig, men fordi erfaringstall tilsier at risikoen er større enn for en 50-åring med samme motorsykkel.

Røyker du, er overvektig og beveger deg lite, så er det bare rett og rimelig at livsforsikring blir dyrere.

Og slik er det med pensjon også. Det arbeidsgiver betaler inn må nødvendigvis stå i stil med det den ansatte får utbetalt.

Jobber du mindre og lever lenger, må enten pensjonssparingen bli dyrere eller så blir pensjonen dårligere.

Enkelt og greit.