Livsfarlig å falle litt utenfor

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har store utfordringer hos en gruppe på 150.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne. Foto: Berit Roald, Scanpix

Mange som hører eller ser dårlig, faller helt utenfor. Resultatet er dårlig helse og tidlig død.

Selv enkle funksjonshemminger kan sette folk helt utenfor, og kombinert med dårlig utdannelse og svak økononomi er det oppskrift for katastrofe.

Det er den nedslående konklusjonen fra forskningrapporten «På like vilkår?» om helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne.

Inntrykket i rapporten er at selv en litt nedsatt funksjonsevne øker risikoen for å havne utenfor. Og selv om mange funksjonshemmede klarer seg bra, er det en betydelig gruppe som har det ille.

Det betyr at 150.000 - 200.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne lever med plager som dårlig helse og utrygghet.

- Menn med nedsatt funksjonsevne har syv ganger så høy risiko, og kvinner med nedsatt funksjonsevne har en ni ganger så høy risiko for dårlig helse, konkluderer forsker Jorun Ramm ved Statistisk Sentralbyrå.

Du kan lese hele rapporten her: På like vilkår?

Det skremmende er at mange sliter med dårlig livsstandard på områder som ikke har direkte med deres nedsatte funksjonsevne å gjøre. Det er altså ikke slik at man bare jogger mindre fordi man ser dårlig, men det faktum at man ser dårlig gjør at mange blir uttrygge, utsettes for vold og havner «på utsiden».

- De har dårligere fysisk og psykisk helse, lavere sosial deltagelse, mange har opplevd uttrygghet og diskriminering, og flere har en passiv livsstil, konkluderer rapporten.

I neste omgang gir utstøtelsen dårlig helse:

- Følelse av utrygghet, opplevd diskriminering og vold, det å ikke være i arbeid samt inaktivitet og fedme gir signifikant høyere risiko for dårlig helse i grupper med nedsatt funksjonsevne. Av grupper med nedsatt funksjonsevne er bevegelseshemmede og/eller personer med psykiske vansker særlig utsatt.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har rundt 15 prosent av befolkningen nedsatt funksjonsevne, og det er i denne befolkningsgruppen på 750.000 mennesker man finner dårlig helse og lavere livskvalitet. Av disse igjen er det 25-30 prosent som scorer virkelig dårlig på helse.

Det betyr at 150.000 - 200.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne lever med plager som dårlig helse og utrygghet.

Tilstanden er en tap/tap-situasjon for både dem selv og samfunnet. Staten setter inn mange titalls milliarder kroner i støtte og trygd til denne gruppen, men det de egentlig trenger er en vennlig hånd til å lede dem inn i yrkeslivet og til en bedre spiral i livene sine. Så enkelt, og samtidig så vanskelig.

Dette er også et bilde av trygde-Norge. Funnene til SSB demonsterer klart at det ikke er noen lykke å havne utenfor med nedsatt funksjonsevne.

Begynner det først å rakne, faller man fort utenfor.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.