Gå til sidens hovedinnhold

Lommepenger til husmødrene

Dagsavisen 19. mars 2013.

Hvem skal betale husmødre for å være hjemme med barna?

Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen fikk hard medfart etter at hun brukte 8. mars til et angrep på husmødre.

Nå får hun støtte av Høyre-politiker Heidi Nordby Lunde: - Hvis du vil leve som på 50-tallet, får du be mannen din om lommepenger, sier «Vampus» til Dagsavisen.

Her kan du lese hennes blogg om saken: Tidsklemma - et verdispørsmål

Diskusjonen går langs tre akser:

  • Er det verdifullt for samfunnet at noen er hjemme med barna?
  • Bør husmødre få kontantstøtte og pensjonspoeng fra samfunnet?
  • Og er det mer eller mindre moralsk å være hjemme enn å jobbe ute?

Dette er selvsagt et verdispørsmål - i dobbel forstand.

Det er utvilsomt mindre økonomisk verdifullt at en kvinne går hjemme med barna, enn at hun er i arbeidslivet og betaler for barnehageplass.

Hadde Inge Marte Thorkildsen sagt mindre økonomisk verdifullt, ville hun stått fjellstøtt.

Men SV-politikeren sa mindre verdifullt, og det ble oppfattet som et moralsk verdisyn - altså at det er noe mindreverdig ved å være hjemmeværende med små barn. Og det ble - med rette - oppfattet som nokså formyndersk.

Folk må kunne gjøre hva de vil uten å få en moralsk pekefinger fra en statsråd.

Men - ikke kom å si at det er like økonomisk verdifullt å være hjemmeværende.

Nettopp kvinnenes høye yrkesdeltakelse er en årsak til at Norge klarer seg godt i internasjonale sammenlikninger. Vi har riktignok verdens høyeste sykefravær og rundt 310.000 på uføretrygd, men dette oppveies av at norske kvinner er yrkesaktive.

For samfunnet er det en fordel, og da kan vi heller ikke forlange at fellesskapet skal «spleise» på det økonomiske velferdstapet som oppstår når noen velger å være hjemme.

Hvis to foreldre blir enige om at en skal være hjemmeværende, så er det rett og rimelig at den yrkesaktive kompenserer den hjemmeværende økonomisk.

Og det er her mange hjemmeværende går i fella: De får «lommepenger» av mannen (som oftest), og går glipp av pensjonspoeng og trygderettigheter.

Ved en skilsmisse står de på bar bakke, og de risikerer en fremtid som minstepensjonister.

Den hjemmeværende har i praksis gjort seg økonomisk avhengig av mannen (som regel).

Det er synd, men det er ikke fellesskapets problem.

Hvis man absolutt ønsker å være hjemme med barna, er det et lurt råd å gjøre en skikkelig avtale med partneren slik at man fordeler den reelle økonomiske byrden - også i form av pensjon.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Første bud for likestilling er at kvinner utdanner seg til yrker hvor de kan forsørge seg selv.

I praksis har norske kvinner likestilling på papiret, men svært mange velger tradisjonelle kvinneyrker innen omsorg og undervisning i offentlig sektor - og får dårligere betalt enn menn som velger private bedrifter og tekniske yrker.

Les også bloggen: Ekte menn skyr omsorg

Poenget - også i diskusjonen om lommepenger til husmødre - er at man høster som man sår, og at det er enhvers plikt å ta vare på seg selv og tenke langsiktig.

Vær hjemme med barna - for all del.

Men ikke krev at jeg skal ta regningen.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen