Gå til sidens hovedinnhold

Lukker øynene for falske asylsøknader

Ved å utgi seg for å være statsløse palestinere har flere hundre jordanere fått opphold i Norge på falske premisser.

I over ett år har Utlendingsdirektoratet (UDI) latt være å kalle tilbake statsborgerskapet til folk man antar har løyet i sin asylsøknad. I praksis betyr det at norske myndigheter lukker øynene for at folk har fått norsk statsborgerskap etter å ha jukset.

Dette går frem av et brev UDI har sendt til Rights.no.

Fra 6. februar i fjor fikk UDI instruks fra Justisdepartementet om å stille alle saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap i bero.

- Etter dette tidspunkt har derfor ikke UDI forhåndsvarslet eller fattet vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap, står det i brevet, der det også opplyses at UDI etter juli i fjor heller ikke har forberedt saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap.

Sakene ble lagt i skuffen etter at flertallet på Stortinget i mai 2017 ba regjeringen vente med saksbehandlingen til regelverket er endret. Flertallet på Stortinget kommanderte regjeringen i å legge behandlingen på is, og Justisdepartementet sendte ordren videre til UDI.

Les instruksen: Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statborgerskap

Svindelmetoden er ikke ny. I en årrekke har falske asylsøkere fra Jordan utgitt seg for å være statsløse palestinere.

På spørsmål fra nettstedet opplyser UDI at man de siste fem årene har fattet rundt 105 vedtak om å tilbakekalle tillatelser eller norsk statsborgerskap av folk som oppga å være statsløse palestinere, men som i virkeligheten kommer fra nabolandet Jordan.

Men UDI har enda flere på blokken:

- Ut fra den statistikken vi får ut i dag fra vårt system har vi rundt 130 ubehandlede tilbakekallsaker på personer som ved ankomst har opgitt å være statsløse palestinere, men som viser seg å være jordanske borgere. Flesteparten av disse er i dag blitt norske borgere, og disse tilbakekallsakene er derfor berostilt i henhold til instruks fra departmenetet, heter det i UDIs svarbrev til Rights.no.

Til overmål opplyser UDI at enda flere som i sin tid løy, likevel har fått beholde statsborgerskapet. Dette er i hovedsak vært barnefamilier.

I praksis betyr dette at det lønner seg å lyve - enten ved at løgnen ikke blir oppdaget, eller fordi den blir tilgitt overfor barnefamilier, eller ved at den «stilles i bero».

I praksis betyr det at norske utlendingsmyndigheter er paralysert av Stortingets politikk i slike saker. Det er håpløst fordi hver falske asylsøker som får opphold fortrenger reelle flyktninger som trenger asyl.

Stortingets ønske om at tilbakekall av statsborgerskap skal skje ved lov og dom, må ikke føre til at sakene blir lagt i skuffen og glemt.

Svaret må i så fall være å kjøre sakene for domstolene. Det er grunnleggende at løgn ikke skal lønne seg, og det vil også være et brudd på ønsket om en streng, men rettferdig asylpolitikk hvis løgnere får statsborgeskap - mens reelle flyktninger ikke får asyl.

Ifølge Wikipedia finnes det omlag 10,6 millioner palestinere - hvorav omlag halvparten er statsløse.

Norsk asylpolitikk forbyr oss å utvise folk som ikke har et land å bli sendt til, så statsløse får automatisk bli hvis de ikke er registrert som asylsøkere i et annet Schengen-land.

Jordan har en palestinsk befolkning på rundt 2,7 millioner mennesker, ifølge Wikipedia, men mange av dem er jordanske statsborgere og tilfredstiller altså ikke krav til å få asyl i Norge. Eksempelvis er dronning Rania av Jordan fra en palestinsk familie.

Det fremgår altså i brevet fra UDI at de helt siden februar i fjor har stilt alle saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap i bero, etter instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Til overmål har UDI også fått instruks om heller ikke å forberede saker om tilbakekall.

I mellomtiden lever altså over 100 jordanere på falske premisser i Norge. Det skal bli spennende å se om den vikarierende justisministeren Per Sandberg vil følge opp denne passiviteten - eller om Stortinget vil gjøre noe.

Hva mener du om at folk lyver i sine asylsøknader, men likevel ikke mister statsborgerskapet og blir utvist? Er det Stortingets feil eller er Justisdepartementet for passiv?

Kommentarer til denne saken