Oslo-politiet slår alarm og legger frem ferske tall som viser at ti barn under 15 år står bak 187 forbrytelser i hovedstaden.

- Vi får ikke gjort noe med disse ungdommene og folk som bor i områdene er redde for å gå i sine egne gater når ungdomsgjenger surrer rundt som bisvermer, sier lederen for politiets forebyggende avdeling i Oslo sentrum, Geir Tveit, til Dagbladet.

Det er brutalt å si det - men de harde fakta er at hensynet til de unge lovbryterne veier tyngre enn hensynet til de uskyldige ofrene.

Han karakteriserer selv utspillet som "et desperat rop", og ber om tiltak for å kunne luke ut de verste - for eksempel et ungdomsfengsel.

Politiet har gått igjennom ungdommer som har mer enn tre anmeldte forhold det siste året, og finner 263 unge lovbrytere. Den mest aktive er en ung gutt under 15 år, som blant annet har ranet, utsatt andre for vold, vært bevæpnet og hatt seksuelt krengende adferd.

Den samme unggutten er en gjenganger i politiets logg i saker hvor han ikke er anmeldt. Rett og slett fordi anmeldelsene rutinemessig blir henlagt.

En annen gutt hadde over 70 anmeldte forhold før han fylte 15 år.

Politiet har ingen effektive straffemetoder, og de unge lovbryterne vet det. Tilbake står mer enn 30 ofre for en gjerningsmann - folk som er truet på livet eller banket opp.

Det er brutalt å si det - men de harde fakta er at hensynet til de unge lovbryterne veier tyngre enn hensynet til de uskyldige ofrene.

Ingen ønsker å fengsle barn under 15 år, men hensynet til ofrene må veie tyngre.

Når mange av de unge lovbryterne kommer fra ustabile hjem, er det fånyttes å regne med hjelp fra foreldrene.

Politiet opplyser ikke noe om den etniske bakgrunnen til de unge lovbryterne, men problemet er åpenbart også relatert til innvandring og integrasjon.

Justisminister Tor Mikkel Wara sier at det er uaktuelt å senke den kriminelle lavalderen, selv om en rekke land har lavere grense enn 15 år for å bli straffet. Politiet ønsker ungdomsfengsel, men viktigere enn hva et kalles, er at samfunnet må ha tvangsmidler til å få de unge gjengangerne bort fra gata og inn i en konstruktiv behandling eller straff.

I dag er det barneloven og ikke straffeloven som gjelder, og dermed blir det Barnevernet og ikke Politiet som må rydde opp. Dermed kommer også kravet om at plassering i institusjon utelukkende skal gjøres ut fra barnets beste - og ikke samfunnets behov for beskyttelse.

Med stadig flere notoriske, unge lovbrytere fremstår det som en naiv tilnærming til dagens kriminalitetsbilde. Samfunnet - og ofrene - må også beskyttes. Om nødvendig ved å ta gjengangerne bort fra gata og tvangsmessig inn til behandling eller straff.

Hva mener du? Bør det være en absolutt grense på 15 år for å bli straffet, eller har utviklingen gått slik at stadig yngre lovbrytere må kunne straffes?