Med lisens til å kreve milliarder

 


Kulturminister Thorhild Widvey vurderer om hun bør styre NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og NRK-styreformann Birger Magnus strammere.Hvis ingen griper inn, vil Stortinget fortsette å pøse milliarder inn i NRK uten å stille spørsmål.

Kulturminister Thorhild Widvey vil se NRK i kortene, men har bestilt - og fått - en rapport som lukker øynene for de vanskeligste spørsmålene:

  • Er det riktig at NRKs utgifter bare skal øke og øke uten politisk kontroll?
  • Og skal vi tvinge folk som ikke ser NRK, til å betale for gildet?

Dessverre tar rapporten fra Menon for gitt at vi ikke ønsker politisk økonomistyring av NRK.

Men rapporten dokumenterer at stadig færre kjøper fjernsyn, mens bruken av nettbrett og smarttelefoner (som kan vise tv) eksloderer.


(Kilde: Menon)

Det fremstår som åpenbart at Norge før eller siden vil følge etter Finland, Nederland og mange andre land, og innføre en NRK-skatt.

Å knytte NRK-lisens til fjernsynsapparatet er på vei ut.

Menon viser til at «tyvtitting» koster NRK mellom 390 og 685 millioner kroner i året.

Rapporten sier derimot ingenting om hvor mye «tvangsbetaling» NRK får fra folk som ikke ser på NRK.

Her kan du lese rapporten: Analyse av modeller for finansiering av NRK AS

 

Og det brukes også som et argument at man leter etter modeller som gir mest mulig legitimitet - altså at folk flest heller ikke stiller spørsmål ved NRK.

Det er en alvorlig mangel, og gjør at Menon-rapporten fremstår som et bestillingsverk.

Tross disse begrensningene, er rapporten en torpedo mot NRK-lisensen, og det er bra.

Det fremgår ikke av rapporten hvilke føringer forskerne har fått av Kulturdepartementet.

Men de har tatt for gitt at NRK skal være uavhengig av Stortinget - ikke bare journalistisk (som er en selvfølge), men også økonomisk.

I klartekst betyr det at Stortinget skal kunne kutte i kreftoperasjoner i dårlige tider, mens NRKs utgifter skal øke og øke.

Det er politikk, og Menon tar det for gitt at det er bra at NRK skal sikres oppslutning i folket.

Men rapporten er interessant når den drøfter hvordan man billigst mulig skal drive inn de 5,2 milliardene som NRK årlig får gjennom stortingsvedtak.

Den viser at NRK-lisensen står for fall.

En øremerket NRK-skatt er 125 millioner kroner billigere å inndrive per år.

Det er mer enn 1/3 av all direkte norsk pressestøtte for å sette beløpet inn i et perspektiv.

Bare å drive NRKs lisenskontor koster 101 millioner kroner i året. I tillegg kommer 46 millioner kroner i kostnader til Statens innkrevingssentral.

 

Totalt koster det altså 147 millioner kroner i året å inndrive 5,2 milliarder kroner.

Kreves pengene inn over skatteseddelen, sparer man rundt 120 millioner kroner i året.

Dermed står man igjen med to ulike skattetyper:

  1. Man kan kreve en lik NRK-skatt for alle, en såkalt koppskatt.
  2. Eller man kan kreve inn NRK-skatt ved å heve inntektsskatten.

Et tredje alternativ, som ikke drøftes, er å la skattesatsene stå - og bevilge pengene til NRK gjennom Stortingets vanlige budsjettprosess.

Som sykehus, skole, forsvar og veier vil da NRKs behov bli veid og målt mot andre verdige formål.

Dessverre vurderes ikke en slik modell over hodet.

Som om det er noen trussel for NRKs journalistikk at også NRK må forholde seg til helt normal politisk prioritering og økonomistyring.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.