*Nettavisen* Nyheter.

Mest verdier skapes i Oslo

Klikk på bildet for å forstørre.

 


NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener at vi lager mindre arbeidsmarkeder enn vi trenger.Ingen andre enn det offentlige tror det er rasjonelt å dele inn Norge i 428 små enheter.

Å skape færre norske kommuner er et ønske fra ytterste høyre til ytterste venstre. Samtidig er det en like bred reell enighet om ikke å gjøre noe med det.

Som professor Jørn Rattsø sa det: - Kommunestrukturen har stått stille i 50 år. Nå må politikerne finne veien ut av rundkjøringen.

Rattsøs poeng er at verdiskapningen er størst i de store byene.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


(Kilde: SSB/Menon/Finansdepartementet).Som grafikken viser, skaper en innbygger i Oslo nesten dobbelt så mye verdi som befolkningen i resten av landet, mener Rattsø.

Dette var tema på NHOs årskonferanse i dag, der organisasjonen ser for seg at vi blir 7 millioner innbyggere før 2040.

- Vi lager mindre arbeidsmarkeder enn vi trenger, sa Kristin Skogen Lund på konferansen.

Det har hun helt rett i.

Hovedproblemet er tiår hvor befolkningsvekst og nye boligområder ikke er koordinert med tilsvarende vekst i kollektivtransport og nærliggende arbeidsplasser.

- Seks av ti bedrifter sier at de ikke får tak i den kompetansen de trenger. Videre sier fire av ti bedrifter at det går ut over veksten deres, og to av ti bedrifter sier at de har måttet redusere virksomheten på grunn av kompetansemangel, sier Skogen Lund.

En ting er at selve kommunes drift er dyr. Vi vil spare anslagsvis to milliarder kroner i året ved å gå fra 428 til 100 kommuner, viser nye tall.

Se saken her: Milliarder å spare

Men dette er trolig småpenger i forhold til hva samfunnet taper på ikke å skape store nok arbeidsmarkeder rundt byer og regionale sentra.

Trekker du en sirkel på ti mil fra Oslo, har du et potensielt arbeidsmarked som strekker seg fra Lillehammer til Sandefjord og Fredrikstad.

Men det forutsetter at politikere og byråkrati makter å lage knutepunkter med rask og effektiv kollektivtransport.

Poenget er det samme, men enda viktigere i mindre kommuner.

Norge kan ikke ha 428 sentre, men kanskje 100.

Og det kan skje uten at man tvangsflytter mennesker, hvis man tenker regioner som har kritisk masse av kompetanse - og rask transport til jobb.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen viser til at 87 prosent av all persontransport er på veiene, og at det ikke nytter å få folk til å ta bussen hvis de må gå en halvtime til holdeplassen.

- Derfor må vi få folk til å bosette seg nær kollektivknutepunkter, sa Solvik Olsen.

NHO-direktøren vil bruke 1.100 milliarder kroner på samferdsel over 20 år.

Det er nesten et helt statsbudsjett, og de pengene kommer neppe uten beinhard prioritering i Stortinget.

Den lunkne politiske oppslutningen om å gjøre noe med kommunene tyder dessverre foreløpig på at vi får 50 nye år i rundkjøringen.

#NHO #7millioner #Rattsø #SkogenLund #Samferdsel #Kommunereform #Kommuner #SolvikOlsen #Stavrum #Nettpåsak

Er du enig med Rattsø i at verdiene skapes i Oslo og at vi trenger færre og større kommuner? Diskuter i kommentarfeltet under.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag