Gå til sidens hovedinnhold

Mirakelet som gjør syke friske

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tror søkelyset på sykefravær har fått folk på jobb. Her i møte med LO-leder Roar Flåthen.

Sykefraværet går ned, selv om vi ikke er særlig friskere. Et mirakel!

Sykefraværet er 10 prosent lavere enn i fjor. Det er svært gledelig, men det aller morsomste er å lese analysene av hvorfor.

Ikke en eneste forklarer nedgangen med at vi har blitt friskere.

En bedre bekreftelse av at sykefravær ikke bare skyldes sykdom, skal man lete lenger etter.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sier det rett ut: - Vi vet at debatt og oppmerksomhet virker positivt på sykefraværet. Derfor er jeg ikke overrasket over at det går ned, sier hun til Dagens Næringsliv.

Sykefravær. Kilde: SSB.

Bjurstrøm har helt rett og kaller en spade for en spade. Det er bra, fordi debatten om sykefravær ofte ligner på debatten om innvandring og integrasjon: Frontene er steile og man diskuterer ikke virkeligheten slik den er.

Da sykefraværet økte i høst, påstod man at det skyldtes influensaepidemien.

Når det nå synker igjen, forsøker man å ta æren: - Nedgangen kan bety at vi har snudd den negative utviklingen i sykefraværet, sier Jens Stoltenberg til Aftenposten.

Personlig har jeg mer tro på Bjurstrøms analyse.

  • Økt oppmerksomhet om sykefravær, hever terskelen for å legge seg syk hjemme.
  • Økt oppmerksomhet om legenes praksis, gjør at også de blir mer tilbakeholdne.

Det hører også med til historien at en sykemelding kan være svært lønnsomt for arbeidstakere som risikerer nedbemanning eller permitteringer. Dette er trolig hovedårsaken til det store sykefraværet i bygg og anlegg i fjor, som skjedde samtidig som bransjen hadde store økonomiske problemer.

Mange leger skriver også ut sykemelding i slike situasjoner fordi de vet at ledighet i seg selv er roten til alt vondt.

Poenget er at sykefravær ikke er svart/hvitt, men i gråtoner.

Poenget er at sykefravær ikke er svart/hvitt, men i gråtoner. Mange er så syke at de ikke kan jobbe. Andre skulker. Og så er det noen i midten som er halvsyke, og som kan gå på jobb eller holde seg hjemme - litt avhengig av hvilket bein de stod opp på om morgenen.

Her kan du se statistikken: Sykefravær

Problemet med de halvsyke er at de ikke har noen økonomiske incitamenter for å gå på jobb så lenge de har full lønn fra første dag. For mange er det mer lønnsomt å holde sengen enn å gå på jobb.

På den andre siden er det legitimt å kjempe for en god sykelønnsordning slik at de som virkelig er syke - og spesielt de kronisk syke - får godt økonomisk sikkerhetsnett.

Dette er en avveining og trolig et reelt dilemma: Hvis man ikke godtar karensdager eller lønnskutt ved sykdom, så må man akseptere mer sykefravær og milliardkostnader for staten og arbeidsgiveren.

Jeg har dessverre liten tro på at sykefraværet er på vei ned som resultat av politikken på området, og setter en tikroning på arbeidsminister Hanne Bjurstrøms analyse om at søkelys på sykefravær gir lavere fravær.

Dessverre varer det ikke evig.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden