Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir det billigere å kjøre drosje

Norske drosjer har priset seg ut av markedet. Nå kommer endringer som kan gjøre det billigere for passasjerene.

Taxinæringen taper kampen om kundene. Bare i fjor falt omsetningen med 230 millioner kroner, og stadig flere drosjer kjører rundt uten passasjerer i bilen.

Hvis samferdselsminister Jon Georg Dale får med seg Stortinget blir det frislipp og billigere for passasjerene:

■ Alle som har fagkunnskap, kan få drosjeløyve.

■ Det blir ikke noe krav om å være tilknyttet sentral.

■ Dermed er det fritt frem for Uber å komme tilbake.

- Forslagene til regelendringer innebærer en stor revisjon av drosjereguleringen, og har til formål å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, som skal bidra til gode tilbud til de reisende, heter det i høringsbrevet som ble sendt ut i går.

Du kan lese mer her: Endring av drosjereguleringen

Dersom forslaget går igjennom, blir det slutt på at noen få utvalgte kan sitte på drosjeløyver og la andre kjøre for seg. I fremtiden blir hver drosjesjåfør sin egen arbeidsgiver, og kan spare pengene som ellers ville gått til drosjeeieren og drosjesentralen.

For passasjerene vil det bety lavere, og ikke minst forutsigbare priser. En aktør som Uber har eksempelvis fast pris man kjenner ved bestilling. Og moderne datasystemer gjør at passasjerene vet hvem sjåføren er, og kan sjekke på forhånd om sjåføren har fått ros eller klager fra andre passasjerer.

Slik er det forøvrig for sjåføren også: Når noen bestiller tur, kan Uber-sjåføren forsikre seg om at vedkommende har oppført seg ordentlig på tidligere drosjeturer. På den måten har Uber gitt makt til sjåføren og passasjeren - og tatt den bort fra byråkrater og drosjesentraler.

I Norge i dag er drosjenæringen detaljstyrt, og Oslo kommune har eksempelvis satt et tak på nye løyver.

Prisene er så høye at drosjene har priset seg ut, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Mens vi reiser mer og mer, bruker færre drosje.

Derfor er det bra med et frislipp, som tar makt fra drosjeeiere og kommunebyråkrater - og flytter den til forbrukerne. I fremtiden vil alle som tilfredsstiller faglige krav, få drosjeløyve. Og de blir utdelt av Statens vegvesen, og ikke kommunene (som i dag). Dette blir vel å merke regelen for de 38 største byene.

Med de køene som finnes av folk som vil kjøre drosje, er det all grunn til å tro at prisene vil tilpasse seg etterspørselen - spesielt på de korteste turene der oppstartkostnaden i dag er altfor høy. Resultatet blir billigere drosjer og høyere omsetning for drosjenæringen. Vinn/vinn altså.

I resten av landet får fylkene lov til å gi enkelte enerett for å drive drosjesentral. Det er fornuftig og sannsynligvis den eneste måten å sikre drosjetransport i kommuner med få innbyggere.

Norges Taxiforbund er naturlig nok lite begeistret for å miste monopolet, og vil kjempe hardt mot enkelte av forslagene.

I debatten på NRK Dagsrevyen i går (du kan se den her) frykter drosjeeierne sosial dumping og at det skal bli umulig å leve av å kjøre drosje.

Det er en frykt som er vanskelig å forstå, så lenge drosjesjåførene er sine egne arbeidsgivere. I så fall driver de sosial dumping mot seg selv. Nei, da er det mer nærliggende å ta motstanden som et ønske om å beholde sine privilegier, og fortsatt kunne ha sjåfører som kjører på andres løyver.

Nå er forslaget på høring, og det kan komme til Stortinget til våren. Både på næringens og passasjerenes vegne er det å håpe at forslaget går igjennom og det snart 50 år gamle regelverket blir modernisert. Vi trenger ikke offentlig regulering av noe tilbud og etterspørsel tar seg fint av.

Det viktigste er passasjerenes sikkerhet. Derfor er det viktig at høringen legger opp til at alle drosjereiser skal registreres elektronisk, og at drosjene skal bruke GPS-teknologi for å sikre at økonomien er hvit og inntjeningen blir skattlagt.

Så er det bare å ønske Uber velkommen tilbake til Norge!

Hva mener du? Trenger vi offentlig regulering av hvor mange som kan få kjøre drosje, eller kan tilbud og etterspørsel ta seg av markedsreguleringen? Og ønsker du Uber til Norge?

Kommentarer til denne saken