Det er full splittelse på venstresiden i norsk politikk.

LO, halve Arbeiderpartiet og resten av venstresiden er helt imot at Norge skal gi makt over norsk elektrisitet til EUs byrå for samarbeid mellom energiregulatorer, ACER.

- Disse medlemmer er kritiske til en slik måte å gi fra seg makt og myndighet over reguleringen av norsk kraftnett på, heter det i innstillingen fra SVs Lars Haltbrekken og Senterpartiets Sandra Borch.

Les mer: Komiteens merknader

Tilhengerne av den såkalte tredje energimarkedspakken til EU vil bygge flere kabler fra Norge og tilby norsk elektrisk kraft til Europa. Målet er at det skal få europeiske land til å stenge kullkraftverk.

Men når Norge selger kraft ut av landet, vil det garantert føre til høyere strømpriser for norsk industri og norske husholdninger. Det er altså vi som skal betale regningen for at EU skal løse sine utslippsproblemer.

Det er helt urimelig at regningen for Europas opprydning skal veltes over på norske forbrukere og bedrifter.

Det er helt urimelig at regningen for Europas opprydning skal veltes over på norske forbrukere og bedrifter. Dersom den norske staten på død og liv vil eksportere mer elkraft, så må det kompenseres - eksempelvis ved å kutte elavgiftene.

Men det er det ingen planer om. Tvert imot: Når selve strømmen blir dyrere, håver også staten inn mer i avgifter, som gjør regningen enda høyere for forbrukere og næringsliv. Når du betaler strømregningene, ligger avgiftene på rundt 36 prosent av totalsummen.

Her kan du lese tidligere blogger om temaet:

Høy strømpris som ønsket

Derfor vil strøm bli stadig dyrere

I dag blir EUs tredje energimarkedspakke trolig vedtatt i Stortinget, med stemmene fra Frp, Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Det er en pussig allianse som er drevet av helt ulike prioriteringer. For Venstre og MDG er miljøperspektivet viktigst. Miljøpartiene ønsker at strømregningen i Norge skal bli høyere for å få ned forbruket, og har heller ingenting imot at norske forbrukere skal bidra økonomisk til EUs opprydning.

For Høyre, Frp og Arbeiderpartiet er de økonomiske argumentene vel så viktig. Tilslutning til EUs indre kraftmarked sikrer bedre priser for norsk kraft og dermed milliardinntekter for samfunnet.

Ironisk nok er også motstanderne delt i ulike grupper. Senterpartiet er eksempelvis først og fremst imot at Norge skal gi fra seg styringen over kraften til EU, og de hardeste motstanderne mener det er i strid med grunnloven. Disse peker på at ACER får makt til å bestemme over norsk kraft - uten at Norge en gang har en stemme i byrået.

I LO er man mest kritisk til at flere strømkabler og ACER vil bety dyrere strøm for norske bedrifter og forbrukere.

Tidligere nestleder Trond Giske er imot at Norge skal gi makt til ACER over norsk strøm - mens partileder Jonas Gahr Støre gir høyresiden flertall på Stortinget i dag.

At saken er vanskelig for Arbeiderpartiet vises klart når avstemningen i partigruppen på Stortinget endte med 25 stemmer for, og 22 stemmer imot. Og den blir ikke lettere av at partiet går helt på tvers av ønskene til Fagforbundet, Fellesforbundet og resten av LO.

Når den tidligere nestlederen Trond Giske sier så tydelig fra om en så viktig sak, så er det en form for opprør mot partiledelsen.

- Etter mitt syn er energipolitikken et område hvor v i har viktige nasjonale interesser å ivareta, og hvor energiunionen i EU kan passe dårlig for oss. Derfor stemte jeg imot å gå inn i dette, og at vi avventer hvordan energiunionen blir, skrev Giske i en tekstmelding til Trønder-Avisa (bak betalingsmur).

Nye tall viser at strømprisen i snitt økte med 9 prosent fra 2016 til 2017. Tall fra Nordpool viser at det er mye høyere priser i Storbritannia enn i Norden. Akkurat nå betaler britene vel 58 øre per kilowattime, mens prisen i Norden ligger under 40 øre.

Jo lettere det blir å eksportere norsk kraft, desto likere blir strømprisene. Så norske forbrukere har ingen grunn til å glede seg over å være en del av et marked der andre betaler 50 prosent mer for strømmen.

Den neste store kampen vil stå om den planlagte NorthConnect-kabelen på 65 mil fra Norge til Skottland. Milliardprosjektet vil uten tvil bidra til høyere strømpriser i Norge fordi vi igjen eksporterer kraft til et marked med høyere priser.

På den annen side: Statistikk viser at EU kutter forurensende kraft, øker sin bruk av fornybar energi og reduserer energiforbruket generelt. Miljøargumentet har noe for seg, men det koster.

Kort og godt: Norge gir EU makt, og norske forbrukere får dyrere strøm.

Hva mener du? Er det fornuftig for Norge å slutte seg til EUs indre kraftmarked, eller bør vi beholde norske priser og norsk kontroll over strømmen?