Gå til sidens hovedinnhold

Når kommer dette boligkrakket?

Manifest Analyse og utreder Ebba Boye spår halvering av boligprisene. Statistikken til høyre viser at vi betaler stadig mindre av lønnen i renter. Fotomontasje: Manifest/Nasjonalbudsjettet.

Venstresidens tenketank Manifest Analyse spår halvering av boligprisene. Yeah, right.

Problemet med å diskutere med økonomiske ragnarokk-spåmenn er at de fra tid til annen treffer, selv om de stort sett tar feil.

Det er som en klokke med påmalte visere: To ganger i døgnet viser den riktig tid.

Det kan altså bli ganske dyrt å går rundt og vente på boligkrakket

Forskjellen er at dommedagsprofeter får offentligheten ry som «han som forutså krisen», men det gjør det ikke nødvendigvis riktig å følge rådene.

I rapporten

Når boligboblen brister

foreslår Manifest en tradisjonell venstresideløsning: Fjern rentefradraget på boliglån og innfør boligskatt.

Denne uspiselige medisinen skal hjelpes ned i halsen med frykt: - Mot halvering av boligprisene, spår økonom Ebba Boye i Manifest Analyse.

Som sagt er timing viktig. Når kommer dette boligkrakket?

Jeg vedder her og nå en kasse rødvin på at norske boligpriser ikke ligger på halvparten av dagens nivå ved utgangen av 2013.

Er boligprisen det halve den 31. desember 2013, skal jeg egenhendig kjøpe en kasse rødvin til staben i Manifest Analyse - og de skal slippe å vedde imot.

Det mangler ikke på dommedagsprofetier. Først kommer Maya-kalenderens varsel om at verden går under 21. desember.

Les også: - To milliarder mennesker vil dø

Skulle vi overleve den dagen, står altså halvering av boligprisene for tur, ifølge Manifest Analyse.

Nå står det riktignok ikke rett ut i den ferske rapporten, selv om den sammenligner boligmarkedet i Norge med Irland.

Du kan lese den her: Når boligboblen brister

Boligrapporten er ledd i et program hvor Manifest Analyse, ifølge dem selv, «formidler fakta om kapitalismens krise i et forståelig språk».

Når det gjelder boligboblen, er det snarere drømmen om en krise det er snakk om.

Den faste staben i Manifest kommer fra Klassekampen, Rød Ungdom og andre organisasjoner på venstresiden, og virksomheten finansieres hovedsaklig av millionstøtte fra fagbevegelsen.

Det farlige med rapporter som denne er at de kan få folk til å holde seg utenfor boligmarkedet i frykt for prisfall.

Historisk har det uhyre sjeldent vært lurt. Selv kraftige boligprisfall er som fegel snart snudd til gevinst for boligeierne.

Det kan altså bli ganske dyrt å gå rundt og vente på boligkrakket.

Manifest står temmelig alene i sin spådom.

I dagens utgave av Finansavisen spår samtlige økonomer og boligeksperter at prisene vil stige, og de fleste plasserer seg rundt 6 prosent prisvekst i 2013.

Det samme tror landets største bank, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

En av driverne i det norske boligmarkedet er høy arbeidsinnvandring. Vår oljefyrte økonomi trenger stadig mer arbeidskraft - og boligbyggingen følger ikke opp. Kilde: Nasjonalbudsjettet.

Men Manifest vet bedre. Manifest ser nemlig store likhetstrekk mellom boligboblen i Irland og prisutviklingen i Norge.

Jeg ser få andre likhetstrekk enn at prisene har steget kraftig i lang tid.

Hele den irske økonomien var en boble - Norge lever godt på oljevirksomheten.

Irland hadde også høy innvandring, men den norske staten har råd til å importere arbeidskraft.

Statens pensjonsfond nærmer seg 4.000 milliarder kroner, oljeinvesteringene er rekordhøye og alle de ledende økonomiske miljøene spår rundt 2,5 prosent vekst i BNP i Norge i 2013.

Renten er lav, inntektene øker, det bygges for få boliger og vi har høy arbeidsinnvandring.

Spe på med kraftig vekst i privat konsum og at stadig flere lever av å jobbe i det offentlige.

Med disse faktorene i bakhodet er det tilnærmet umulig å se hvordan boligprisene i Norge skal halveres i 2013.

Kjøperne har høy kjøpekraft og det er - og bygges - for få boliger i attraktive områder.

Men det betyr ikke at ikke også boligpriser kan falle. Som statsmininister Jens Stolteberg har sagt, er det intet som vokser inn i himmelen.

Men det betyr ikke nødvendigvis at det går til helvete, for å fortsette i bibelske termer.

Hva kan forandre alt dette?

  1. Oljeprisen kan falle og ramme statens finanser
  2. Europas krise rammer norsk eksportindustri
  3. Rentestigning rammer psykologien i boligmarkedet

Før eller siden vil boligprisene peke nedover, men foreløpig er det svært få tegn til at boligprisene skal halveres.

Selv om du på lang sikt tror på spådommen til Manifest Analyse, så er det et dårlig råd å holde pusten mens du venter.

Likevel er rapporten interessant på et punkt, og det er drøftelsen av de skattemessige incitamentene som frister folk til å flytte mer og mer penger inn i boligen.

Du kan lese gårsdagens blogg: Her er ditt skatteparadis

Låner du fem millioner for å kjøpe hus til åtte millioner, tryller du samtidig bort formuen - og indirekte formueskatt.

Rentene kan du trekke fra i selvangivelsen, og gevinsten er skattefri.

Den historiske lærdommen har vært å kjøpe hus alt remmer og tøy kan holde, fordi prisveksten over tid gir deg en skattefri formue.

Det er farlig, og det har Manifest Analyse rett i.

Men medisinen de anbefaler er like farlig. Manifest sin oppskrift med å innføre boligskatt og fjerne rentefradraget, gir garantert et boligprisfall.

Det vil ingen politiker med overlevelsesinstinkt foreslå.

Derfor er jeg trygg på å slippe å sende en kasse rødvin til Ebba Boye og staben i Manifest Analyse i 2013.

Reklame

Nyhet: Nå får du denne bilen som ladbar hybrid