Gå til sidens hovedinnhold

NAV var passive og sendte milliarder til kriminelle

I ti år betalte NAV milliardbeløp i trygd til forbrytere på flukt - uten å slå alarm om sløseriet.

Torsdag i forrige uke tettet Stortinget enstemmig et hull som kan ha kostet norske skattebetalere flere milliarder kroner de siste årene.

NAV har kjent til hullet helt siden 2009, men har betalt ut trygd til forbrytere på flukt uten å slå alarm. Nøyaktig hvor store beløp det er snakk om, vet ingen.

Men basert på tall TV 2 har fått fra NAV er beløpet anslått til 277 millioner kroner årlig. «NAV sier selv at de har kjent til dette i årevis», går det frem av TV 2s avsløring.

Det er en underdrivelse.

Faktum er at NAV helt siden oktober 2009 burde ha kjent til dette smutthullet i lovverket uten å gjøre nok for få hullet tettet.

Den gang siktet Kripos en person for omfattende narkotikasmugling, men klarte ikke å pågripe ham før han rømte til Thailand.

Der levde han på penger fra NAV. Hver måned tok ut mannen på flukt ut trygden i ulike lokale minibanker, og Kripos ville fryse formuen og stanse trygden for å tvinge ham tilbake til Norge.

Men Borgarting lagmannsrett var delt i spørsmålet om NAV kunne stanse trygdeutbetalingene. To lagdommere sa nei, mens den tredje mente at norske myndigheter hadde «hjemmel for å sette siktedes løpende inntekter i form av løpende uføretrygd under forvaltning».

Dessverre ble uenigheten om trygden aldri behandlet i ankesaken til Høyesterett.

Som Justisdepartementet oppsummerer: «Det er dermed uavklart om siktede - når formuen er satt under forvaltning - også mister råderetten over offentlige ytelser som ennå ikke er innbetalt til siktedes bankonti».

Med andre ord: I ti år har det vært juridisk uklart om NAV har adgang til å stanse trygdeutbetalinger til folk som har flyktet fra norsk fengsel, selv om man har «frosset» formuen.

Kort fortalt har NAV funnet sine trygdemottakere og betalt dem penger i utlandet, mens norsk politi og fengselsmyndigheter ikke har kjent til hvor de rømte kriminelle har holdt til.

Slik har den norske staten bidratt til å forsørge forbrytere på flukt.

Det kan legges til at det i norsk lov er straffbart å bidra økonomisk til at folk kan unndra seg straff, men at det ikke gjelder offentlige ytelser.

NAV kunne valgt å stanse utbetalingene, og kjørt en prinsippsak for å få en bindende rettspraksis. Eller man kunne brukt mediene til å slå alarm om det ukjente pengesluket.

Straffeprosessloven gir myndighetene rett til å fryse formuen til forbrytere som unndrar seg straff, men uklarheten har vært om denne adgangen også gjelder inntekter og trygderettigheter. Absurd nok ville de samme trygdemottakerne mistet mange av ytelsene dersom de møtte til soning.

Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet er det i dag «oppunder 1000 personer som er innkalt til straffegjennomføring uten å ha møtt». Men de har altså kunne motta ledighetstrygd, alderstrygd og andre yteler fra NAV til kontoene sine i utlandet.

Oslo politidistrikt forteller om en konkret sak der en 58 år gammel mann som er tiltalt for seksuell omgang med et barn han hadde omsorg for, unndro seg til Syria i 2014 og fikk satt formuen under forvaltning.

- Han mottar likevel norsk uføretrygd til sin syriske bankkonto, forteller Oslo politidistrikt.

Oslo statsadvokatembeter trekker frem en annen sak, der en forvaringsdømt rømte til Sør-Amerika «uten at tilgangen til offentlige ytelser kunne stanses».

Det oppsiktsvekkende er at NAV bare har betalt ut pengene uten å slå alarm. Først da saken kom på bordet gjennom TV 2, stod galskapen klar for alle.

Det hører til sjeldenhetene at en enstemmig høringsrunde, en enstemmig justiskomité og et enstemmig storting er enige om å tette hullet.

Det eneste som skulle til var å presisere at myndighetene ikke bare kan fryse formuen, men også «betalinger og andre overføringer av formuesgoder til siktede».

Stortinget vedtok også det selvfølgelige i at ytelser man mister som fengslet, også må gjelde for dem som unndrar seg fengselsstraffen.

Her er lovendringen: Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller straffeforfølging).

Når Nettavisen har konfrontert NAV med utbetalingene, er forsvaret at de bare har måtte følge sine hjemler. Det er en lite betryggende holdning i en etat som betaler ut over 300 milliarder kroner i året i ulike trygder.

Når en sak er så urimelig som denne, så har NAV et klart ansvar for å si fra og få stoppet galskapen. I stedet la de dommen fra 2009 i skuffen og lot pengene flyte.

NAV fortjener sløseriprisen for 2017.

Hva mener du? Er du enig med NAV i at de bare må betale ut pengene når reglene er slik, eller har de et ansvar for å slå alarm?

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer

Kommentarer til denne saken