Gå til sidens hovedinnhold

Nok en gang slår Oslo knock out på resten

Oslos omstridte skoledirektør Astrid Søgnen tar nok en gang gull i landets uoffisielle skolemesterskap.

Det må være vondt for læreraktivistene på venstresiden.

Men nok en gang er Oslo den soleklare vinneren når det gjelder resultater på nasjonale prøver:

■ Ingen andre fylker har i nærheten av så mange på øverste mestringsnivå i både lesing, regning og engelsk.

■ Og Oslo er også blant de fylkene som har aller færrest elever på det dårligste mestringsnivået i alle disse fagene.

Du kan se fag for fag over flere år her: Oslo mot resten av landet

Den eneste store kommunen som kan måle seg, er faktisk Bærum, som ligger marginalt over Oslo.

I stedet for å gjøre hva man kan for å få den egenrådige Astrid Søgnen ut av døren, så kunne man kanskje være nysgjerrig og lære av Oslo-skolen. Prestasjonene er faktisk veldig bra når man tar i betraktning at ingen andre byer har i nærheten av samme utfordringer når det gjelder integrering av innvandrere.

Hvert eneste år blir det hevdet at Oslo «jukser» med tallene og at svake elever blir fritatt fra å være med.

De fleste vil være enig i at det blir meningsløst at nyankomne innvandrerbarn skal testes, så noe fritak er rimelig. Men tallene viser at heller ikke på fritak ligger Oslo dårlig an. Tvert imot ligger Oslo på landsgjennomsnitt i fritak fra engelsk prøve, og marginalt over snittet på matte- og norskprøven.

Det har også vært stor debatt om private skoler versus offentlige skoler, og resultatene viser at de private gjør det best både i engelsk, regning og lesing, men forskjellene er ikke så store.

Det beste med nasjonale prøver er at vi får et sammenligningsgrunnlag og en faktabasert diskusjon som her hevet over synsing og konspirasjonsteorier.

Akkurat å lider Osloskolen under en uavklart maktkamp mellom byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og skoledirektør Astrid Søgnen, der det rødgrønne byrådet vil kvitte seg med den mektige skoledirektøren med de gode skoleresultatene.

Det er ingen tvil om at Osloskolen drar fordel av at befolkningen generelt har høyere utdannelse enn ellers i landet, og det er grundig dokumentert at foreldrenes utdanningsbakgrunn har klar sammenheng med barnas resultater på skolen.

Men samtidig har Oslo store områder med svært høy andel elever med fremmedspråklig bakgrunn. Det er også store geografiske variasjoner mellom skolene i Oslo.

Mellom to tilfeldige ungdomsskoler på Oslo øst kan det være en geografisk avstand på fem-seks kilometer. Den ene har bare 2,9 prosent av elevene på øverste mestringsnivå i lesing, mens den andre har 24,6 prosent. Dette er et problem, uansett om man har på seg venstrevridde eller høyrevridde briller.

Men løsningen er definitivt ikke å fjerne fritt skolevalg i videregående skole. Da blir disse forskjellene sementert, og det blir umulig for flinke elever å velge skoler etter egne evner og prestasjoner.

Hva mener du? Hvorfor er Osloskolen så omstridt når resultatene er så gode? Er det politisk ideologi eller er kritikken fornuftig?

Kommentarer til denne saken