Gå til sidens hovedinnhold

Norge blir et pleiehjem

Sentralbanksjef Øystein Olsen med statsmininster Jens Stoltenberg og finansmininster Sigbjørn Johnsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix.

Norge har flinkere oljegeologer enn politikere. Derfor kan vi leve høyt på å pleie hverandre og jobbe stadig mindre.

Det er noe rituelt over sentralbanksjefens årstale, som har tradisjon tilbake til 1922.

Landets finansielle elite benke seg for å bli refset og kritisert. Riktignok i mild og diplomatisk form, men likevel med klar adresse:

- Vi må i større grad stimulere til deltakelse i yrkesliv og verdiskapning, avsluttet Olsen, før han la sin sedvanlige hilsen til Stabæk-fansene: «Det kommer nye tider. Alltid. Uansett».

Norsk arbeidskraft er dyr og blir dyrere og dyrere i forhold til andre lands.

Med bakgrunn som sosialøkonom (Jens Stoltenberg) og bankkasserer (Sigbjørn Johnsen) går nok Norges Bank-sjefens tale hjem.

De vet at han har rett, og at kritikken mot norsk økonomisk politikk er berettiget.

Du kan dømme selv: Her er talen

Sentralbanksjefen frykter at vi har blitt for oljeavhengige: - Skulle oljeprisen igjen falle, ville en rekke investeringsprosjekter på sokkelen bli ulønnsomme. Ringvirkningen i andre deler av økonomien ville kunne bli betydelige. Arbeidsledigheten ville trolig øke. Vi kan ikke fjerne denne risikoen, sa han i årstalen.

Rundt 2/3 av norsk eksport er oljerelatert. Vi selger ikke bare olje og gass, men har også en stor oljerettet industri. Det gjør at et oljeprisfall ikke bare rammer statens inntekter, men også store deler av norsk næringsliv.

Oljemilliardene forbrukes - hverken stat eller privat næringsliv på fastlandet investerer for å øke produktiviteten.

Mange er i arbeid, men vi jobber i snitt bare rundt 60 prosent av et fullt årsverk. Og norsk arbeidskraft er dyr.

  • Hovedbudskapet er at stat og banker må spare for urolige tider.
  • Flere må i arbeid - og de som arbeider må jobbe mer og lenger.
  • Og så må vi investere mer, slik at vi blir mer effektive i fremtiden.

- Det aller viktigste er å ha et lønnsomt og effektivt næringsliv som kan omstille seg til nye tider. I så måte er det noen utviklingstrekk ved norsk økonomi som gir grunn til ettertanke, sa Øystein Olsen.

Veksten i sysselsetting er spesielt sterk i helse- og sosialsektoren.

Karikaturen av sentralbanksjefens norgesbilde er et eldresenter for amerikanske millionærer i Florida.

De har penger på bok, men tærer på sparepengene for å leve på høyt strå.

Slik er det i Norge også, og i likhet med Florida-pensjonistene importerer vi arbeidskraft for å pleie oss.

- Når inntekten øker kraftig, er det naturlig å ta noe av den økte velstanden ut i fritid. Det er likevel et tankekors at vi arbeider vesentlig mindre enn landene vi handler mest med, til tross for at arbeidsledigheten i Norge er svært lav. Gunstige overføringsordninger og andre sider ved vårt velferdssystem bidrar til at mange trekker seg ut av arbeidslivet - helt eller delvis. De siste årene har høy arbeidsinnvandring kompensert for dette. En slik utvikling synes likevel ikke bærekraftig, sa sentralbanksjefen.

Ingen av de 300 tilhørerne vil årsmøtetalen trenger å få dette inn med teskje.

De måtte være ganske tungnemme for ikke å forstå at talen er et fornuftig varsku om å jobbe mer og bruke mindre.

Men en ting er å forstå hvorfor man må ta medisinen - noe helt annet er faktisk å gjøre det.

PS: Her er deltakere, bordplassering og menyen for årstalen og årstalemiddagen.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien