Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank vil alltid holde politikerne i ørene

I snart 100 år har sentralbanksjefene kommet med formaninger.

Det eneste sikre med dagens tale er at sentralbanksjef Øystein Olsen kommer til å avslutte talen med ordene Alltid. Uansett.

Men det vil forbause stort om han ikke tar seg tid til bekymring over stadig økende offentlige utgifter og bekymring for Oljefondet.

For å låne noen setninger fra talen for 2017:

- Med et høyt nivå på bruken av oljeinntekter er det en risiko for å havne i en situasjon hvor fondet reduseres betydelig. Det kan for eksempel inntreffe dersom en internasjonal lavkonjunktur både gir fall i oljeinntektene og lav eller negativ avkastning på kapitalen. Svikter samtidig statens øvrige inntekter og utgiftssiden på statsbudsjettet skjermes, tas regningen av oljefondet, krone for krone, sa Olsen på nesten nøyaktig samme dag i fjor.

Slik forgjengerne har gjort det nesten sammenhengende siden 1922.

Det er vanskelig å være profet for dårligere tider i Norge. I skrivende stund er Oljefondet på nesten 8.200 milliarder kroner. Arbeidsledigheten er lav, inflasjonen er lav, og rentenivået så lavt at selv de som har lånt opp til pipa, har gode muligheter til å betale avdrag og renter.

Samtidig: Vi velger politikere som kronisk øker pengebruken, og som ikke er i stand til å kutte i utgiftene eller legge ned satsinger.

Samtidig har vi eldrebølgen foran oss. Når vi også ser på innvandringen, så peker begge deler mot en fremtid hvor stadig færre arbeider for å forsørge stadig flere. Vi både bør og må arbeide lengre, og vi må bli flinkere til å integrere innvandrere i arbeidslivet.

Etter kvinnefrigjøringen på 70-tallet, lå Norge helt øverst i verden i sysselsetting, siden norske kvinner stort sett arbeidet utenfor hjemmet. De siste 20 årene har trenden snudd, og sysselsettingsgraden har vært på vei ned i Norge.

I dag er 2/3 sysselsatte, mens 1/3 er utenfor arbeidsmarkedet. Det kommer til å bli verr

Automatisering, roboter, kunstig intelligens og maskinlæring vil gjøre mange hundre tusen norske jobber overflødige. Dermed må vi bli flinkere i å skape nye bedrifter og jobber, og omstille mennesker fra jobber som blir overflødige - til arbeidsoppgaver som trengs.

Men her er et dilemma: Jo bedre trygdeordninger, desto vanskeligere blir slik omstilling. Og dette er ikke oppgaver politikerne liker å ta fatt på. Et godt eksempel er den gunstige norske sykelønnsordningen, som medvirker til at vi har verdens beste helse - men samtidig verdens høyeste sykefravær.

Det gir ikke stor gevinst å satse på at sentralbanksjefen også i år føler behov for formaninger. Siden årstalen i stor grad er rituell, er det også grunn til å anta at politikerne og næringslivslederne som er til stede vil si seg enig med Øystein Olsens bekymringer - så gå videre til Grand Hotel for å delta på årsmøtemiddagen - for siden ikke å gjøre stort med årsakene til bekymringene.

Alltid. Uansett. *)

*) Sentralbanksjefens avslutning er en hilsen hjem til Stabæk. Det er klubbens slagord som avslutter talen.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte

Kommentarer til denne saken