Norsk moské fra Saudi-Arabia

Den nye moskeen til ahmadiyyamenigheten ved E6 i Oslo rommer flere tusen troende. Denne moskeen er finansiert av medlemmene selv, og ikke av Saudi-Arabia. Foto. Erlend Aas, Scanpix.

Bør Saudi-Arabia få lov til å betale 20 millioner kroner for å bygge moske i Norge?

Hvis Norge skulle få et Muslimsk folkeparti, så ville ikke partiet ha lov til å motta penger fra utlandet.

Ifølge partiloven kan ikke politiske partier motta bidrag fra utenlandske givere - uansett om det er privatpersoner eller såkalte juridiske personer.

Derimot er det foreløpig fritt fram for utenlandsk støtte til religiøse grupper, og det har nå skapt store reaksjoner i Tromsø.

«Ishavskatedralen i Tromsø risikerer å få konkurranse fra ukjent hold. Hittil har en ukjent mann fra Saudi Arabia spyttet inn 20 millioner til oppføringen av en moské i Tromsø, og trolig vil de samme kildene spy inn ytterligere 60 millioner kroner», heter det på Frps hjemmesider.

Tromsøs ordfører, Arild Hausberg (Ap), støtter arbeidet for en ny moské og hadde igår møte med initiativtakerne.

– Investorene våre er rike finansfolk fra Saudi-Arabia. De har bare stilt én forutsetning for å gi denne pengegaven, og det er at de kommunale myndigheter i Tromsø ønsker moskeen velkommen, at byen ønsker at en slikt prosjekt skal realiseres, sa Sandra Maryam Moe til Nordlys.

Frp mener at såkalt wahabisme ikke bare er religion, men et altomfattende politisk system.

Her er en artikkel om fenomenet: Wahabisme - Saudi-Arabias islamistiske eksportartikkel

Hovedregelen i Norge er at trossamfunn får offentlig støtte basert på at rundt 95 prosent av den norske befolkning er registrert i Den norske Kirke eller andre trossamfunn.

Du kan lese mer her: Finansiering av tro- og livssynssamfunn

I tillegg kan medlemmene og andre sympatisører støtte sitt trossamfunn med pengegaver. Disse gavene kan man trekke fra på skatten.

Etter min oppfatning må skillelinjen gå mellom politiske organisasjoner og religiøse trossamfunn. Det vil være umulig å behandle en religion annerledes enn en annen religion.

Fra staten og kommunene fikk den norske kirke nær fire milliarder kroner i 2009.

- I 2009 ble det over kommunebudsjettene bevilget 2,3 mrd. kroner til kirken lokalt. I tillegg kommer overføringer på 667 mill. kroner til investeringer. Over statsbudsjettet ble det til driften av Den norske kirke utgiftsført 1,6 mrd kroner i 2009, hvorav utgiftene til prestetjenesten var på 895 mill. kroner. De samlede offentlige utgiftene til Den norske kirke var etter dette på 3,9 mrd. kroner i 2009, går det frem av statsbudsjettet.

I runde tall utgjør det omlag 1.000 kroner per medlem per år.

 

Utgiftene til kirkebygg vokser sterkt, spesielt posten for nybygg og oppussing.

Andre religiøse organisasjoner får utbetalt 378 kroner per medlem, ifølge et rundskriv fra Kulturdepartementet.

I Statsbudsjettet for 2011 får andre trossamfunn 210 millioner kroner fra staten.

Dermed kan tilhengere av andre trossamfunn mene at de blir urettferdig behandlet (og det gjelder ikke bare muslimer, men også katolikker og frikirker).

Spørsmålet er om det rettferdiggjør støtte fra andre stater - som Saudi-Arabia - eller ukjente givere.

Norge praktiserer religionsfrihet, og det er lang tradisjon for at norske religiøse grupper driver forkynnelse og misjonering med norsk økonomisk støtte i utlandet. Hvis vi aksepterer at mormonere går rundt på norske dører, kan vi da nekte muslimer samme rettigheter?

Etter min oppfatning må skillelinjen gå mellom politiske organisasjoner og religiøse trossamfunn. Det vil være umulig å behandle en religion annerledes enn en annen religion.

Men et absolutt minimum er offentlighet rundt eventuelle utenlandske pengegivere.

Det er sympatisk at Saudi-Arabia setter som betingelse at norske myndigheter sier ja, men vi kan ikke basere en lovgivning på at giverne opptrer slik.

Derfor bør staten utrede hvordan man kan avgrense religiøse trossamfunn fra politiske bevegelser, og lage et regelverk for pengegaver fra eksempelvis Saudi-Arabia til å bygge en moské i Tromsø.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag