Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Gunnar Stavrum

Nytteløst å heve barnetrygden hvis pengene går til utlandet

Det hjelper ikke fattige barn i Norge hvis pengene sendes til Somalia.
FJERNE TRYGD TIL UTLANDET: Statsråd Anniken Hauglie vil fjerne retten til barnepenger for trygdemottakere i Thailand og på Fillipinene.
FJERNE TRYGD TIL UTLANDET: Statsråd Anniken Hauglie vil fjerne retten til barnepenger for trygdemottakere i Thailand og på Fillipinene.

Både SV og Kristelig Folkeparti vil øke barnetrygden kraftig for å bekjempe barnefattigdom. Og de får støtte fra en forsker ved Oslo Met, som sier at «det er bred enighet blant forskere om at økt barnetrygd vil redusere den økende barnefattigdommen i Norge».

Les saken på Viten: - Økt barnetrgyd vil redusere barnefattigdommen

Problemet med denne forskningen er at bedre økonomi for familiene ikke nødvendigvis betyr bedre oppvekstvilkår for barna som bor i Norge.

Human Rights Service har nylig publisert tall fra Valutaregisteret om at somaliere i Norge har sendt hjem rundt 500 millioner kroner til nå i år.

At folk som vi definerer som fattige i Norge sender penger hjem til enda fattigere slektninger, er helt forståelig og ikke særlig overraskende.

Les Nett på sak: Fullt forståelig at somaliere sender penger til fattige slektninger

Men vi må ta inn over oss at mer penger til de samme familiene ikke nødvendigvis går til fritidstilbud og bedre oppvekstvilkår for barna. Statsråd Anniken Hauglie vil nå forby trygdeytelser til land som Thailand og Filippinene for å unngå trygdeeksport. også det et tiltak for å sikre at norske trygdeytelser faktisk kommer folk som bor i Norge til gode.

Førsteamanuensis Kjetil van der Wel ved Institutt for sosialfag ved Oslo Met ønsker forslaget om økt barnetrygd velkommen: - – KrFs forslag om å øke dagens barnetrygd fra 12.000 til 20.000 kroner vil ikke bare bidra til at færre barn vokser opp i fattigdom, det kan også være gunstig for å redusere forskjellene i folks helse, sier han til Viten.

Rent matematisk er det korrekt at mer penger til fattige familier vil løfte dem ut av de teoretisk definerte fattigdommen. Når Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bruker begrepet, så bruker man et relativt inntektsmål - dette er barn som vokser opp i hjem hvor samlet inntekt er mindre enn 60 prosent av medianinntekten i Norge.

I praksis snakker man da om rundt 450.000 kroner i året for en familie med to voksne og to barn.

Les en faktasjekk fra NRK her: Lysbaken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det?

I følge Statistisk sentralbyrå lever 98.200 barn i familier med vedvarende lavinntekt, og andelen er økende.

BARNEFATTIGE: I Norge defineres alle som lever på under 60 prosent av median inntekt som fattige.

SVs og Kristelig Folkepartis forslag om å øke barnetrygden vil koste 8,9 milliarder kroner, og er en ekstremt dyr måte å hjelpe fattige familier. En generell heving av trygden kommer nemlig ikke bare de fattige til gode, men også folk med god økonomi.

En mulig løsning på dette er å gjøre barnetrygden skattepliktig. Da kommer folk med høye inntekter ut omtrent som i dag, mens de med dårligst råd får bedre økonomi.

Men uansett blir ikke kvitt risikoen for at mer penger til barnefamilier med dårlig råd i Norge, egentlig går til slektninger med enda dårligere råd i landet de kommer fra. Derfor er det viktig å gå bak de teoretiske definisjonene på fattigdom, og se på det som virkelig betyr noe - nemlig barnas oppvekstvilkår.

Den opplagte løsningen er ikke å la det regne milliarder over alle barnefamilier, men å tilby gratis ytelser som gratis barnehage, gratis aktivitetsskole og bidrag til andre fritidsaktiviteter. Dette er ytelser som ikke kan sendes hjem til hjemlandet, og som direkte vil komme barna til gode.

Hva mener du vi bør gjøre for barn som vokser opp i familier med dårlig råd? Er det best å heve barnetrygden eller å tilby gratis offentlige tjenester?

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).