Det er 45 år siden Anders Lange startet partiet for «sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep».

Nå er det nye toner. Fra nyttår er det nemlig en finansminister fra Fremskrittspartiet som innfører skatt på bonuspoeng på flyreiser, og som pålegger arbeidsgiverne et enormt byråkrati for småpenger.

Altså nøyaktig det motsatte av det partiet er grunnlagt på.

- Nå blir det vanskeligere å være arbeidsgiver og dyrere å være ansatt, mener rådgiver Espen Øren i Infotjenester.

Finansminister Siv Jensen la frem forslaget om å skattlegge bonuspoeng ved revidert statbudsjett i vår, men regelverket blir innført fra nyttår.

Hun vil for fremtiden bli husket som finansministeren som innførte det dustete systemet der arbeidsgiverne måtte innføre et nytt byråkrati for å rapportere flybonus-poeng.

«Flypoeng som er tente opp på reiser som er dekte av arbeidsgiver, og som vert brukte privat, vert rekna som ein fordel vunnen ved arbeid og er skattepliktig», heter det i budsjettforslaget.

Forslaget innebærer samtidig en plikt for arbeidsgiver å oppgi disse bonuspoengene: «Når ein arbeidstakar gjer private kjøp med flybonus eller andre bonusytingar som er tente opp som følgje av reiser dekte i arbeidsforholdet, går det fram av Skatteforvaltningshandboka at det er arbeidsgjevar som skal gje lønsopplysningar om ytinga».

Med andre ord: Flyselskapene, arbeidsgiveren og den ansatte skal tvinges til nytt papirarbeid og mer byråkrati, slik at staten kan dra inn noen småpenger på teoretiske økonomiske gevinster det nesten vil være umulig å verdsette.

Skal man eksempelvis regne fordelen som full pris på reisen man tar ut på bonuspoengene? Eller skal man finne en fiktiv kroneverdi av bonuspoeng det ikke er mulig å selge?

SmartePenger har laget en kalkulator som viser at verdien av et bonuspoeng varierer fra 3 til 30 øre, avhengig av hvordan du bruker dem. Er det da mest rettferdig å skattlegge poengene etter den beste eller den dårligste avtalen?

De fleste har både private bonuspoeng og bonuspoeng fra arbeidsreiser, og de tar ut poengene på både gode og dårlige avtaler - altså med verdier som varierer fra 3 til 30 øre. Det er bare å ønske lykke til når arbeidsgiver skal pålegges å beregne verdien av uttakene!

Finansminister Siv Jensen og Finansdepartementet lukket ørene fra protestene fra en rekke av høringsinstsansene og fra næringslivet. Det går frem av forslaget: «Ein stor del av høyringsinstansane meiner framlegget medfører auka bruk av ressursar og auka administrative kostnadar for arbeidsgjevarar med tilsette som tek imot naturalytingar».

Skatt på bonuspoeng på flyreiser er et godt eksempel på en helt unødvendig skatteregel. Mange arbeidsgivere har allerede systemer der poengene må brukes på jobbreiser. I andre tilfeller er det snakk om bagatellmessige beløp det ikke er verdt papirarbeidet å lage system for.

De fleste statsråder vil oppleve at de etter noen år er glemt, og at det ikke står så mye igjen etter dem i praktisk politikk. Slik er det ikke med finansminister Siv Jensen. Hun vil for fremtiden bli husket som finansministeren som innførte det dustete systemet der arbeidsgiverne måtte innføre et nytt byråkrati for å rapportere flybonus-poeng.

Hva mener du? Har Frp blitt partiet for økt byråkrati og mer skatt, eller er det rimelig at bonuspoeng fra arbeidsreier blir skattlagt?