Gå til sidens hovedinnhold

Oslo en by av innvandrere

Enten det blir Inga Marte Thorkildsen eller Bård Vegar Solhjell som blir inkluderingsminister, så er det en av regjeringens viktigste jobber. Foto: Scanpix.

Innen 2040 vil halvparten av Oslos befolkning ha innvandringsbakgrunn. Hva så?

Statistisk Sentralbyrå har forsøkt å beregne innvandringen til Norge de neste 30 årene.

Anslagene er nokså grove:

  • Det laveste alternativet tilsier 1,1 millioner med innvandringsbakgrunn.
  • Det midterste sier at vi får 1,5 millioner med innvandringsbakgrunn.
  • Det øverste spår 2,3 millioner med innvandringsbakgrunn.

SSBs analyse er at Norge vil ha mellom 20 og 30 prosent med innvandrerbakgrunn.

Av de vil mellom 300.000 og 550.000 bo i Oslo.

Hvis det slår til, vil Oslo i 2040 ha mellom 40 og 56 prosent med innvandringsbakgrunn.

Etnisk norske vil altså bli i mindretall i løpet av de neste 30 årene.

Les analysen her: I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandringsbakgrunn

Hva så?

Et interessant og urovekkende trekk er at det er innvandrerne fra den 3. verden som klumper seg sammen i Oslo, mens innvandrere fra EØS-området velger å bosette seg mer spredt rundt i Norge.

Dermed blir også integreringsutfordringene størst i Oslo.

Historiske tall for Oslo. Kilde: SSB.
Som om ikke Oslo-folk har slitt nok? Først kom folk fra omlandet og flyttet til Oslo øst etter krigen.

Så kom nordlendinger, vestlendinger og sørlendinger på 60- og 70-tallet. Deretter kom innvandrerne.

I dag er Oslo en by av innflyttere og innvandrere.

Og mye vil ha mer: SSBs tall viser at bare 1/10 av innvandrere bor utenfor de store byene.

I Oslo er 70 prosent av innvandrerne fra Asia, Afrika og Sør-Amerika.

- Beregningene viser at denne sammensetningen trolig vil vedvare fram mot 2040, fordi hovedstaden i lang tid har tiltrukket seg innvandrere fra andre deler av verden, mens de nye arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa til nå har hatt et mer spredt bosettingsmønster, skriver SSB.

Særlig gruppen av innvandrere utenfor EØS-området har vokst raskt de siste 40 årene. I 1970 var det 5.000 med slik bakgrunn i Norge. I år er tallet 362.000.

I dag har Norge en «innvandrerbefolkning» på rundt 600.000 personer. Dette er innvandrere og norskfødte barn av to innvandrerforeldre.

Norske kvinner føder færre barn enn vi trenger for å opprettholde folkemengden. Kilde: SSB.
Allerede der er diskusjonen i gang. Definisjonen dekker alt fra en familie på tre som akkurat har innvandret fra Somalia - til et svensk ektepar som kom hit i 1991, og som fikk barn som snakker flytende norsk og går ut av videregående skole i år.

På den annen side teller man ikke med barn av norskfødte med innvandrerbakgrunn med i fremskrivningen. For eksempel regnes altså ikke norskfødte barn av to 2. generasjons innvandrere fra Pakistan med.

- Ingen barn av norskfødte skal være med i fremskrivningen, skriver SSB.

Det farlige er å trekke slutninger uten å få med seg disse nyansene. Tallene sier for eksempel ingenting om personenes religiøse tro. Det finnes null holdepunkter for å frykte en islamsk overtakelse av landet. Svært mange av de nye innvandrerne har kristen bakgrunn.

Norge ønsker og trenger arbeidsinnvandring, og vi har åpnet grensene for 550 millioner innbyggere i EØS-området. De fleste som kommer hit gjør det for å skape en bedre tilværelse for seg selv og sin familie.

Dagsavisen 14. mars 2012
Dagsavisen har eksempelvis intervju med forsker og tannlege Bano Singh, som kom hit fra India for å studere og som giftet seg med en annen med indisk bakgrunn, som i dag er nevrolog på Sunnaas sykehus.
Uten slike innvandrere stanser Norge.

Samtidig gir høy konsentrasjon av innvandrere med dårlige norskkunnskaper store problemer i skolen. Det er en stor utfordring i Grorudalen. Likevelgjør Oslo-skolen det i snitt langt bedre enn skolene i resten av landet.

Mange innvandrerkvinner er dårlig integrert selv etter mange år i Norge, mens norskfødte barn scorer omtrent som alle andre i skolestatistikken.

Kilde: SSB.
Hovedbildet er at integreringen fungerer når tiden får virke.

Bare se på fødselstallene: Statistikken viser at for innvandrerkvinner fra Asia og Afrika i snitt føder fem barn når de kommer til Norge, mens tallen for kvinner som har bodd her over 12 år synker til under to fødsler per kvinne.

Integreringen virker, men den tar tid.

Oslo har allerede en innvandrerbefolkning på 30 prosent. Det gir et etnisk mangfold.

Men vi hadde gjort det lettere for oss selv om vestlige og ikke-vestlige innvandrere ble jevnere fordelt rundt om i landet. Når de fleste fra Afrika, Asia og Sør-Amerika trekkes mot Oslo, så får hovedstaden større utfordringer enn resten av landet.

Foreløpig har det ikke virket særlig avskrekkende på andre. Oslo er en innflytterby - i hvertfall hvis man regner inn alle innflyttere og oslofødte barn av to innflytterforeldre, for å bruke SSBs definisjon.

Andre tall viser at også etnisk norske flytter fra «helnorske» bygder og inn til pressområder som Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Bildet er altså ikke svart/hvitt. Like lite som den statistiske inndelingen av norske og innvandrere.

Reklame

Her finner du oversikten over sommersalgene på nett